Elsa Vuoskoski
Inredningsdesigner Elsa Vuoskoski inspireras av ljuset, skuggorna, kontraster och färgernas effekt på utrymmen. "Behagliga arbetsutrymmen skapas framförallt av användarna och av den praktiska, funktionella designen."

Referenser av Elsa Vuoskoski