Martelas vård- och omsorgsstolar är designade speciellt för seniorers behov.
Alla detaljer i vårdstolarna, från färger och material till ergonomi, användbarhet, underhåll och säkerhet, är designade med kunder och vårdpersonal i åtanke. Vårdstolar är lämpliga för servicehem, äldreboenden och offentliga utrymmen.