Martelas vård- och omsorgsmöbler är framförallt designade för behoven i denna sektor.
Alla detaljer i möblerna från färger och material till ergonomi, skötsel och säkerhet är designade med kunder och personal i åtanke.