Martela är ett familjeföretag grundat 1945.
Vi planerar och förverkligar användarorienterade arbets- och lärmiljöer, vars olika lokaler stöttar enskilda sätt att arbeta och lära. Vi tror att en inspirerande miljö ökar arbetsglädje, trivsel, välbefinnande och produktivitet.

Under historiens gång har vi gått från att vara möbeltillverkare till samarbetspartner för utveckling av arbets- och lärmiljöer. Vårt produkt- och servicesortiment täcker hela livscykeln för tjänsterna, från behovsanalys till optimering under användning.

Vårt mål är att erbjuda våra kunder branschens bästa kvalitet och service. Arbets- och lärmiljöer designade av Martela håller sig relevanta och ändamålsenliga långt in i framtiden.

Kilta in black leather
Kilta in Milano

Vi satsar på glada måndagar
På Martela satsar vi på glada måndagar. För oss är det viktigt att människor finner glädje i sitt arbete och det är också inledningen i vår designprocess: att skapa arbetsglädje.

Vi utgår alltid från slutanvändaren i vårt designarbete. Att arbeta tillsammans, utgå från insamlad data och förbereda för förändring – allt detta kännetecknar vår designprocess.

Målet med vårt designarbete är att förutse organisationers inneboende och framtida behov. Vi studerar konstant arbetsmiljöer och nya sätt att arbeta. Vad en organisation behöver idag kan vara oanvändbart imorgon.

Vi designar med slutanvändaren i åtanke.
Vi fokuserar på att förse våra kunder med värdefulla tjänster som även är miljövänliga. Vi skapar lösningar som är enkla att förstå och använda. Vi vill utforma lösningar som är hållbara både till utseende och kvalitet, som eftersträvar att förena människor, ytor och information för att skapa ännu bättre samarbeten, välbefinnande och produktivitet.

Vi har arbetat för att utveckla bättre arbets- och lärmiljöer sedan 1945. 

Läs vår berättelse