Ökad funktionalitet och mångsidighet med golvskärmar.
Med golvskärmarna delar ni enkelt upp rummet på kontor och skolor och förbättrar samtidigt ljudvärlden. Materialen som använts i skärmarna fungerar som akustiska element som dämpar ljudvärlden och förbättrar arbetsron.​