Martela förnyar arbets- och inlärningssätt

Sätten hur vi arbetar och studerar förändras i en rasande takt.
Som en följd måste även arbets- och lärmiljöer förändras. Den traditionella förnyelsecykeln på 5–7 år är alldeles för långsam för förändringar, och det är svårt att förutspå behoven flera år framåt.

Under de närmaste åren kommer marknaden för arbets- och lärmiljöer att förändras betydligt. Man övergår från stora förändringsprojekt som sällan upprepas till modeller som ständigt förnyas. Det livscykeltänk och de nya servicemodeller som Martela utvecklat förnyar hela branschen.

 

Wooden balls in a bowl
Kilta chair in black leather

Norden visar riktningen för global utveckling

Norden är föregångare inom förändring av arbete och inlärning.
En låg hierarki, öppenhetskultur, förändringsbenägenhet samt pedagogisk kompetens i världsklass gör Norden till det idealiska området för utveckling av nya arbets- och lärmiljöer.

Användarorienterade arbets- och lärmiljöer tar hänsyn till enskilda behov. De erbjuder utrymmen för samarbete, koncentration, kommunikation och avkoppling. Genom utrymmeslösningar kan man påverka arbetssätt, nöjdhet, välbefinnande och produktivitet för lokalernas användare.

Martelas experter tipsar sina kunder om hur man genom arbets- och lärmiljöer både kan öka effektiviteten och sänka kostnaderna. Martela, som arbetar såväl nationellt som internationellt, erbjuder tjänster för sina kunders behov, var och när som helst.

När förändringstakten för arbete och inlärning även ökar ute i världen, fungerar lösningarna som utvecklats i Norden som exempel. Detta leder till att det öppnas nya, intressanta möjligheter för Martelas erfarenhet och kompetens.

Large grey sofa with a sofa table

Branschförändring paketerar produkterna till tjänster

Martelas traditionella fokus ligger på högklassiga möbler.
Nu är möblerna en del av ett större servicesortiment som omfattar hela livscykeln för arbets- och lärmiljöer.

Användning av moderna arbets- och lärmiljöer och deras användningssätt följs genom sensor- och observationsdata. Ytoptimering som genomförs utifrån data utvecklas från separata projekt till en kontinuerlig process. Martelas experter har omfattande kunskap i hur man tillvaratar information i planering av lokaler, ledning av förändringsprojekt och optimering av användningstid.

För behoven i en värld som tjänstefieras, svarar Martela med en innovativ servicemodell, där definiering och planering, implementering och möblering av utrymmen samt en kontinuerlig mätning och utveckling, paketeras till en heltäckande tjänst till en fast månadsavgift. Samtidigt förändras lokalkostnaderna från stora engångsinvesteringar till kalkylerbara servicekostnader.

Servicepaketen Arbetsplatsen som en tjänst och Lärmiljön som en tjänst, som sammanställs i enlighet med varje kunds behov, erbjuder företag, organisationer och läroinstitut nya sätt att säkerställa att lokalerna alltid är uppdaterade.

Starka ägare ser in i framtiden

Som familjeföretag har Martela modet och långsiktigheten att se långt framåt.
Mitt i den branschförändring som orsakats av förändringar inom arbete och inlärning, har Martelas starka ägare förbundit sig att investera i långsiktig utveckling och framtidens konkurrenskraft.

Tack vare ägarstrukturen har Martela mandat att göra ansvarsfulla val, respektera miljön och främja den cirkulära ekonomin. Våra val påverkar också våra kunders hållbarhet: det mest belastande är att bygga och upprätthålla lokaler med låg nyttjandegrad.

Ansvarsfullheten syns i produkternas hållbarhet och kvalitet, materialval, betoning på återanvändning och återvinning – och som ökande uppskattning från medvetna kunder.

Läs mer om våra värderingar

Information för investerare

Mer information om Martelas aktie och finansiella utveckling hittar du på vår globala sida på engelska.

To Investors page