Bra ergonomi främjar välbefinnande och effektivitet.
Fysisk ergonomi, dvs. korrekt justerade arbetsstationer, förhindrar arbetsrelaterade fysiska symtom. Kognitiv ergonomi främjar å andra sidan hjärnans välbefinnande och upprätthåller vakenhet. En bra design täcker båda dessa aspekter.

Att arbeta ergonomiskt kräver möjlighet att byta arbetsställning. En arbetsstation på ståhöjd finns på önskelistan över allt fler medarbetare. Ett justerbart skrivbord som enkelt kan användas för både sittande och stående arbete är en praktisk lösning.

Ta hand om medarbetarna genom ergonomi.

Väl fungerande arbetsplatser och lärmiljöer är utformade utifrån behov och uppgifter.
Istället för en enda arbetsstation ger vi medarbetare och studenter flera skräddarsydda utrymmen för olika behov: samarbete, koncentration, interaktion och återhämtning.

Arbetsergonomi är inte bara möbler och justeringar, utan också vanor. Vi kan vägleda dig i att hitta bra arbetsställningar och justera dina möbler.

• Ergonomi ökar välbefinnandet, effektiviteten och komforten

• Enkla justeringar anpassar arbetsstationer till varje användares individuella behov

• Olika typer av utrymmen uppmuntrar användare att ändra arbetsställning och uppdatera hjärnan 

• Vägledning i korrekta arbetsställningar minskar fysiska arbetsrelaterade symtom