Martela samarbetar med branschens bästa internationella aktörer vid genomförandet av livscykeltjänster och smarta lösningar.

Condeco

Condeco är en internationell föregångare inom arbetsplatshantering och bokningsprogram för konferensrum och arbetslokaler. Condeco har redan under 15 års tid hjälpt företag runt om i världen att uppnå flexiblare arbete och en effektiv användning av resurser samt en fungerande arbetsplats för framtida behov.

DLL

DLL är ett globalt finansbolag som erbjuder finansiella lösningar till en mängd olika branscher. För Martela är DLL en samarbetspartner som möjliggör Arbetsplatsen som en tjänst -modell (Workplace as a Service, WaaS) för våra kunder. I en snabb föränderlig värld är morgondagens behov svåra att förutsäga. Den flexibla Arbetsplatsen som en tjänst -modellen baserad på cirkulär ekonomi är ett smart sätt att förbereda sig på förändringar på längre sikt.

Haltian

Haltian är ett globalt IoT- och produktutvecklingsföretag från Finland. Målet med företagets Emphatic Building-tjänst är medarbetare som är gladare och nöjdare med sina arbetsmiljöer. Kärnan i tjänsten är en webbläsarbaserad app som hjälper medarbetare att hitta den bästa platsen för specifika arbetsuppgifter i det aktivitetsbaserade kontoret, en s.k. digital tvilling. Appen gör det även möjligt att påverka lokalernas underhåll och utveckling genom att stötta interaktionen mellan olika sektorer.

Rapal

Rapal erbjuder data i realtid, arbetsplatsanalyser samt SaaS-baserade tjänster för experter inom facility management. Med avancerad teknologi kan du styra arbetsmiljöer och fatta svåra beslut baserat på information samt optimera kostnader, utrymmesbehov, medarbetarerfarenheter och miljöeffektivitet.

Trail Systems

Vår tjänst Furniture Management (Dynamic Asset Management), som omfattar hantering av kontorets inventarier, utförs i samarbete med Trail Systems Oy. Trail är ett datasystem utvecklat för hantering av inventarier och det erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att med stor precision hantera information om inventarier, som till exempel kontorets möbler.

Vecos

Vecos är ett marknadsledande företag med lång erfarenhet inom smarta låssystem för arbets- och lärmiljöer. De högklassiga elektroniska låsen och det mångsidiga SaaS-baserade hanteringssystemet garanterar en positiv användarupplevelse, sparar in på kostnader samt automatiserar förvaringsenheternas underhåll även i krävande miljöer.

Visma Megaflex 

Visma Megaflex  erbjuder moderna servicelösningar för passersystem till olika typer av fastigheter. Företaget producerar innovativa tjänster och programvaror bland annat inom passerkontroll, arbetstidsuppföljning, lokalbokning och hantering av gäster.