Ergonomiska arbetsstolarna Axia främjar välbefinnandet på arbetet.
Utgångspunkten för seriens design är att styra användarens bäcken till sin korrekta och naturliga position. Ryggstödet lyfter upp överkroppen i en rak och bekväm ställning, axlarna vilar avslappnat på armstöden och förhindrar eventuell smärta i nacke och axlar. Stolen passar krävande användare och långa arbetsdagar. Reglagen med bilder är placerade på båda sidor om stolen och är enkla att använda. Stolen passar bra även för delade arbetsstationer. Axia har tilldelats internationella priser: IF Award, Red Dot Design Award samt Fira Ergonimics Excellence Award.