En användarorienterad lärmiljö förnyas efter behov

Läroanstalternas verksamhetskultur är i förändring och undervisnings- och inlärningssätten blir allt mångsidigare. Nya rutiner och metoder förutsätter också att lärmiljön förnyas. Det lönar sig att göra detta på ett användarorienterat och inkluderande sätt.

Skolor och läroanstalter har traditionellt sätt planerats att hålla i tiotals år. På grund av förändringstakten idag är det emellertid svårt att förutspå när och hur undervisnings- och inlärningssätten förändras och vad som krävs av undervisningsmiljön.

Students standing at Drobak Montessori School's lobby
Puffet seat cushions on wooden auditorium

Att stärka upplevelsen av trygghet

Olika lokaler för olika användare.
Vid planeringen är det viktigt att identifiera lokalernas olika användare och göra det möjligt för dem att arbeta naturligt med varierande uppgifter. I skolan finns det behov av olika stora grupparbetsområden men även ostörda platser för enskilt arbete. För koncentrationskrävande stunder kan man minimera störningar med hjälp av väggar och draperier. För att kunna ta hänsyn till mångsidigheten, är det viktigt att designern kan sätta sig in i användarnas vardag och ställning. För ett lyckat resultat är det viktigt att analysera och observera den insamlade informationen.

Kolla in vårt urval av skolmöbler!

Lärmiljön som en tjänst

Optimera ytorna efter användning.
Vårt koncept Lärmiljön som en tjänst, möjliggör en kontinuerlig optimering av lärmiljöer. Engagerande metoder utbildar om nya användningssätt och gör det lättare att på ett mångsidigare och djupare sätt fundera över hur lokalernas funktionalitet kan förbättras. Möbler som blir överflödiga eller som knappt används, kan avlägsnas eller förändras, medan användbara saker kan förstärkas.

Lärmiljön som en tjänst är ett ansvarsfullt koncept för människans välbefinnande, ekonomin och den cirkulära ekonomin.

Lärmiljön som en tjänst – läs mer!