Varje år lämnas uppskattningsvis 100 000 ton möbler till deponi – bara i Finland.
Men studier visar att 70–80 procent av dessa faktiskt skulle kunna återvinnas på något sätt. Under 2022 tog vi omhand 2 900 ton använda möbler. Genom Martela Outlet-butikerna fick cirka 23 700 möbler nya ägare efter att de rengjorts, underhållits och klätts. Dessutom fick cirka 1 600 möbler en ny användare genom partners. Resterande material återvanns enligt konstens alla regler.

Återvinning hos Martela
Vår reparations- och underhållsservice omfattar möbelns hela livscykel och minskar miljöbelastningen från nytillverkning. När den första användaren inte längre behöver en stol eller ett bord, så kan möbeln rengöras, kläs om eller byggas om och få ett nytt, snyggt och långt liv. I Finland säljer vi också begagnade och renoverade möbler i våra Martela Outlet Stores och i Sverige via lokala partners. Vår återvinningsverksamhet är unik i Europa och stöttar våra kunder i deras eget hållbarhetsarbete

Återvinning av möbler

Vi möjliggör återvinning av möbler på lokal nivå. Möbler i gott skick säljs vidare via vår egen Martela Outlet eller via samarbetspartner med syftet att minska koldioxidavtrycket i samband med transporter.

Möbler som behöver repareras tas omhand i vårt logistikcenter där de renoveras och kläs om. Möbler som inte kan renoveras eller repareras demonteras och komponenterna sorteras som trä-, metall- , plast- och elektronikmaterial samt brännbart. Trädelarna används för energiproduktion. Metall och plast som kan återanvändas levereras till råvaruindustrin. Vid förfrågan kan vi också tillhandahålla en återvinningsrapport till de kunder som köper våra återvinningstjänster.

Läs mer om återvinning av kontorsmöbler eller begär offert!

När vi har byggt vårt återvinningssystem har vi tillämpat principerna i ISO 14001. Återvinning är en grundläggande del av vår affärsstrategi. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att minska det koldioxidavtryck som deras arbetsplatser genererar.
Läs mer om vårt företagsansvar!