Lokaler som på ett optimalt sätt stöttar er verksamhet.
Oavsett om det handlar om planering av en flytt till nya lokaler eller förnyelse av gamla lokaler, hjälper Martelas designtjänster er att skapa inspirerande och trivsamma lokaler som på ett optimalt sätt stöttar er verksamhet. När lokal- och inredningslösningar har genomförts professionellt optimeras lokalernas ytanvändning och företagets image förtydligas i enlighet med varumärkets värderingar. Trivsamma lokaler är också ett bra lockbete i konkurrensen om nya medarbetare.

Vi har tiotals år av erfarenhet och yrkeskompetens och tillsammans med er skapar vi lokal- och inredningsplaner såväl för enstaka arbetsstationer som för hela kontorsbyggnader. Vårt team inspireras av nya projekt, där vi får möjlighet att utnyttja hela vår kompetens. Vi tar gärna emot även mindre projekt. Vid inredning och planering av ett kontor eftersträvas trivsamma men framförallt funktionella lokaler som representerar företagets varumärke. Färger och texturer ger kontoret ett nytt utseende – belysning och akustik förbättrar å sin sida trivseln. Varje möbel är viktig för helheten. Utöver ett nytt utseende påverkar även möblernas formspråk och strukturer medarbetarnas övergripande välbefinnande.

Kontakta oss

People sitting on a Sola Beam bench
Wooden blocks on Trailer tables

Fungerande och trivsamma lokaler kommunicerar värden och visioner och är en viktig del av företagets varumärke.

Ett genomförande börjar med en bra plan

Vi använder gamla möbler i nya planer enligt möjligheter och önskemål.
Visuella 2D- och 3D-planer belyser slutresultatet.
Vi tar hänsyn till hela arbetsmiljöns livscykel.
Vi designar både stora och små lokaler.

Rätta möbler till rätt utrymme

Möbeldesign en viktig del av ett lyckat slutresultat.
Planritningarna över lokalerna samt illustrationerna över kontorsinredningen som skapas av våra designers gör det enklare att planera, fatta beslut och hitta en gemensam nämnare. Tack vare bilderna är det enkelt att diskutera detaljer kring lokalerna redan på ett tidigt stadium.

Möbeldesign hjälper till att utforma fungerande och ändamålsenligt möblerade lokaler, där utrymmet har använts effektivt. Vi hjälper er att optimera inköpen av kontorsmöbler så att ni slipper göra onödiga inköp. Befintliga möbler används på bästa sätt i de nya planerna. Utöver våra egna Martela-möbler levererar vi även möbler från våra samarbetspartners samt återvinningsmöbler från Martela Outlet.

Läs mer om fina miljöer som våra inredningsdesigners har skapat:
Referenser