Hållbarhet har varit en del av Martelas verksamhet sedan starten. Vi strävar efter att tillverka hållbara produkter som har en lång livslängd både när det gäller design och slitage. Vi har redan i flera decennier satsat på hållbar verksamhet inom många delområden. Sedan 2010 har vår strategi och affärsmodell fokuserat på arbetsmiljöns livscykel. Hållbarhet beaktas i varje fas och den cirkulära ekonomin har en viktig roll.

Ansvarslinje på Martela

1940-talet: Martela inleder industriell produktion

På 40-talet rådde en stor materialbrist i Finland efter krigen. Sågat virke exporterades redan till Centraleuropa men enligt sina grundare skulle Martela kunna tillverka möbler även i Finland. År 1945 grundades företaget för att genom industriell produktion på ett effektivt sätt uppfylla behovet av möbler genom att höja materialets förädlingsgrad och sysselsätta människor i Finland.

1950-talet: Modularitetstänket uppstår

På 50-talet utvecklades tanken om modularitet: vi började producera standardiserade möbler, som är enkla att forma till helheter lämpliga för olika arbetsmiljöer. Produktsortimentet expanderade från enstaka möbler till kontorskoncept. Man började även erbjuda designtjänster för möbler som bäst passade olika arbetsmiljöer.
 

Olli Mannermaa och Kilta-stolen

1960-talet: Marknadsföringskommunikationen utvecklas

På 60-talet togs varudeklarationen i bruk vilket var banbrytande inom möbelbranschen. Varudeklarationerna innehöll uppgifter om produktens testade hållfasthetsegenskaper. För Martela innebar detta omfattande beslut gällande start av kontinuerlig undersöknings- och testverksamhet i samband med den nya fabriken i Nummela. Under årens lopp gick varudeklarationerna emellertid kunderna obemärkt förbi.

1970-talet: Det öppna kontorslandskapet föds

På 70-talet var grunden för möbeldesign observation: man följde upp hur människor arbetade och lyfte fram betydelsen av enskilda behov. Arbetsro och möjligheten att delta blev vägledande för designen.
 

Kontor på 70-talet

1980-talet: Datorerna ökade behovet att fokusera på ergonomin

På 80-talet började datorer ta över arbetsplatserna. Till en början placerade arbetsplatserna ut dem på sidobord men snart blev datorer vanliga arbetsredskap för alla kontorsarbetare. Ergonomin uppfylldes med olika stativ och avlastningsbord för skärmar och tangentbord.
 

1990-talet: Testning och standarder
1991 I Nummela byggdes en forskningscentral, där tester i linje med flera internationella normer och kommande europeiska CEN-normer färdigställs med över 30 olika testningssätt.
1995 Martela börjar designa arbetsstationer utifrån kundens behov och budget baserat på enskilda behov så att tillverkningen påbörjas först i samband med beställningen.
1997–1999 Certifiering enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001 i Helsingfors, Kides och Nummela.
1999 Martela deltar i det branschprojekt som Tekes (nuvarande Business Finland) har startat för att utreda möjligheterna kring återvinning och nyttobruk av möbler som tagits ur bruk.

2000-talet: I riktning mot cirkulär ekonomi
2003 Återvinningsmodellen som Martela utvecklat tillsammans med sina samarbetspartners fungerade väl och expanderade till en nationell tjänst.
2004 I servicekonceptet inkluderas mottagning, återvinning och flyttkoordination av gamla möbler i samband med möbelprojekten, underhållstjänst av möbler samt långvarig uthyrning av möbler.
2009 Nätbutiken Martela Outlet för återvunna möbler grundas.
Två personer arbetar
PodWork-arbetsstation
2010-talet: Mot internationell praxis och koldioxidneutralitet
2010 Den första koldioxidavtrycksberäkningen för produkterna Picco och Kari 3. Enligt beräkningarna producerar tillverkningen av en Kari-stol lika mycket koldioxidutsläpp som en bilresa på 70 km – bilresan tar en timme, men stolen håller i decennier.
2011 Martela publicerar sin första Code of Conduct samt sin första samhällsansvarsrapport i enlighet med den internationella standarden GRI. Martela ansluter sig till det nordiska nätverket Global Compact Nordic Network, som sammanför alla företag och övriga organisationer som har förbundit sig till FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact.
2013 De första Martela-produkterna tilldelas Möbelfakta-märkningen. Märkningen ges till möbler som uppfyller höga krav inom områdena kvalitet, miljö och socialt ansvar och grundar sig på europeiska kvalitets- och miljökrav samt internationella krav gällande socialt ansvar.
2014–2015 Martela Lifecycle-modellen som har utformats och provtestats med kunder ser dagens ljus. Den optimerar lokalanvändningen och styr medarbetarna till de bästa rutinerna. Martela lanserar en ny strategi som baseras på behoven för varierande arbete.
2015 På produktionsanläggningarna i Kides och Nummela tar Martela i bruk el som producerats genom förnybar energi.
2017–2018 Tillsammans med sina kunder utformar och lanserar Martela modellen Arbetsplatsen som en tjänst (WaaS, Workplace as a Service) som förbättrar effektivitet och upprätthåller aktualitet.

 

Kvinna med bärbar dator

2020-talet: Arbetsplatsernas roll förändras och hållbarhet betonas
2020 Tillsammans med sina kunder utformar och provtestar Martela modellen Hemmakontoret som en tjänst. Målen för cirkulär ekonomi stöds med Martela Outlet-produkterna.
2021 Multisite certifiering, Ledningssystemet för arbetshälsa och arbetssäkerhet ISO 45001, Martela-koncernen.
2022 Projektet Koldioxidhandavtrycket inleds. Martela deltar i det tvååriga forskningsprojekt som drivs av VTT och LUT-universitetet, vars mål är att på ett pålitligt sätt utveckla tillvägagångssätten för att indikera de positiva miljöeffekterna av klimatneutralitet och lösningar gällande cirkulär ekonomi.
2035 Martelas mål är att vara klimatneutral 2035.

 

Carbon neutrality empowered by handprint