Martela främjar arbetsglädje och -hälsa samt produktivitet. 
Vi designar och förverkligar inspirerande arbets- och lärmiljöer, där även måndagar är en fest.

En fungerande arbets- och lärmiljö byggs upp utifrån behov och uppgifter. Istället för en enda arbetsplats, erbjuder vi medarbetare och studerande flera utrymmen framtagna för olika behov: för samarbete, koncentration, kommunikation och avkoppling.

I vårt arbete har vi fokus på miljö, ansvarsfullhet och hållbara val. Vårt perspektiv är en generation, inte ett kvartal. Våra produkter tillverkas för att kunna hålla för tid och förbrukning, från en användare till en annan.

Wooden balls in a bowl
Sola Beam chair
Värdena syns i allting
TillsammansTillit och respekt för varandra är kärnan i vår kultur. Mångfald och att lära av andra är våra styrkor. Vi uppnår våra mål och lyckas tillsammans.
ModEtt modigt och intuitivt tankesätt för oss framåt. Det är källan till vår inspiration och innovation. Vi är föregångare till bättre arbets- och lärmiljöer.
LyhördhetGenom att lyssna på våra kunder identifierar vi deras behov.
Våra lösningar baserar sig på kunskap och förståelse för våra kunder. Därigenom särskiljer vi oss och säkerställer en bra kundupplevelse.
OmsorgVi har förbundit oss till hållbarhet i all vår verksamhet.
Våra lösningar stöttar ekologi och cirkulär ekonomi. Tillsammans bygger vi en bättre framtid.
A woman sitting at a desk
Office equipment

De bästa arbetsplatserna

Martelas existens bygger på det faktum att vi är experter på att skapa en bättre arbetskultur och vår uppgift är att skapa användarcentrerade arbetsmiljöer. Grunden för vår strategi är en stark förståelse för organisationens behov och smärtpunkter och trender i arbets- och lärmiljöer.

VisionWe Create the Best Places to Work – Vi skapar de bästa arbetsplatserna
StrategiWe support our customers' business with Martela Lifecycle solutions – Vi stöttar kundens verksamhet med Martela Lifecycle-lösningar

Vår uppdaterade vision "Vi skapar de bästa arbetsplatserna" betonar de ständigt föränderliga arbetssätten och mångfalden av arbetsmiljöer, från kontor till hemmakontor och andra platser där arbete utförs. Vår strategi "Vi stöttar våra kunders verksamhet med Martela Lifecycle-lösningar" kombinerar möbler och relaterade tjänster till en sömlös helhet. Martelas högkvalitativa och tidlösa design möjliggör en lång livscykel för produkter. Möbelutbudet optimeras ständigt för att stödja arbete på flera platser.

Martela's strategy and vision
Martela är ett familjeföretag grundat 1945. Under årtiondena har vi utvecklats från möbeltillverkare till föregångare inom användarorienterade arbets- och lärmiljöer. Vi planerar och förverkligar arbets- och lärmiljöer, vars olika lokaler stöttar enskilda sätt att arbeta och lära. Vi tror att en inspirerande miljö ökar arbetsglädje, trivsel, välbefinnande och produktivitet.
Läs vår berättelse