Även arbetsmiljön måste stödja företagets hållbarhetsmål.
Martelas miljöpåverkan når långt utanför vårt företag. Vår roll som utvecklare av arbets- och lärmiljöer öppnar upp för exceptionellt stora möjligheter för oss att påverka våra kunders ansvar. Det lönar sig att se över alla miljöeffekterna för arbetsmiljöns hela livscykel. Det är dags att agera nu, då morgondagen formas av de val vi gör idag. Engagera dig i hållbarhetsarbetet med hjälp av Martelas modell för cirkulär ekonomi.

Arbetsmiljöns livscykel
Arbetsmiljöns livscykel

På Martela anser vi att hållbarhetsarbetet är kopplat till varje fas i lokalens livscykel, från kartläggning av behov till planering, implementering och kontinuerlig optimering. Val av material till enstaka möbler är en del av en hållbar verksamhet, men först måste vi lyfta blicken och se över helheten. Allt fler företag renoverar sina anläggningar enligt modellen för cirkulär ekonomi. Kärnan i vår verksamhet är Waste Nothing-tänket, som bygger på en cirkulär ekonomi. Våra möbler tillverkas för att hålla för tid och förbrukning, från en användare till annan. Överflödiga möbler återanvänder vi till nya ägare och materialen i möbler som inte lämpar sig för renovering, används antingen som delar av begagnade möbler, som återvunnen råvara eller i energiproduktion.

Arbetsmiljöns livscykelstadier 

Martelas hållbarhetsarv och riktning framåt

Hållbarhet har varit en del av Martelas verksamhet sedan starten. Vi strävar efter att tillverka hållbara produkter som har en lång livslängd både när det gäller design och slitage. Vi har redan i flera decennier satsat på hållbar verksamhet inom många delområden. Sedan 2010 har vår strategi och affärsmodell fokuserat på arbetsmiljöns livscykel. Hållbarhet beaktas i varje fas och den cirkulära ekonomin har en viktig roll.

Läs mer!

Martelas hållbarhet bygger på produkternas höga kvalitetskrav, cirkulär ekonomi, Arbetsplatsen som en tjänst - modellen, och aktiv och transparent ansvarsrapportering.
Pelarnarna i vårt ansvarsarbete
Arbetsplatsen som en tjänst
Ansvarsrapport
Cirkulär ekonomi
Kvalitet
Våra framgångar
95%
av elförbrukningen har nollutsläpp (2023)
99,5%
av allt produktionsavfall återvinns eller återvinns (2023)
93%
andel av scope 3 utsläppen i koldioxidavtrycket (2023)

Martelas viktigaste miljögärning är att hjälpa våra kunder minska sin miljöpåverkan genom livscykelmodellen för arbetsmiljö. Dessutom följer vi kontinuerligt utvecklingen av hållbarheten för vår egen verksamhet.

Våra åtaganden

  • Att nå klimatneutralitet
  • Förbättra arbets- och lärmiljöer och minska miljöpåverkan med Martelas livscykelmodell för att säkerställa den bästa kundupplevelsen
  • Att visa socialt ansvar i försörjningskedjan och bekämpa korruption och utpressning

Läs mer om hållbarhet hos Martela!

En högklassig möbel har många liv

Vi på Martela anser att en högklassig möbel har många liv. Avsikten med vår reparations- och servicetjänst är att förlänga möblernas livscykel: efter att möblerna rengjorts och underhållits säljs de på nytt via Martela Outlet-butikerna i Finland. Genom att de återvinns, minskar de miljöbelastningen, i och med att det produceras färre nya möbler.

Genom Martela Outlet-butikerna fick cirka 23 140 möbler nya ägare efter att de rengjorts, underhållits och klätts om under 2023. Resten användes som komponenter, material och energi.