Det är dags att släppa loss medarbetarnas fulla potential!
 Hjälpa dem att fokusera bättre och arbeta effektivare. Vi känner kontor utan och innan, och vi hjälper er även att optimera er arbetsmiljö så att den passar just ert arbete bäst.

Vi designar en miljö som inte baserar sig på gissningar utan på fakta. Vi fastställer förändringens mål tillsammans med ledningen, vi lyssnar på personalens behov och stöttar era chefer när det nya kontoret ska tas i bruk. Vi beräknar att ert kontor är av precis rätt storlek och att där finns utrymmen som motsvarar alla olika sorters behov.

En hållbar arbetsmiljö är effektiv samtidigt som den stödjer sina användare.
När behoven på ditt företag har fastställts professionellt och lokalerna har designats att motsvara användarnas verkliga behov, är användningen av lokalerna optimal både vad gäller funktionaliteten och kvadratmetrarna. Hållbarheten syns bland annat i att ingen onödig energi går åt till att värma upp eller belysa överflödiga utrymmen, möbler köps endast in när det behövs och lokalerna används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Ur medarbetarnas aspekt innebär oattraktiva eller icke-fungerande utrymmen att lokalerna underutnyttjas, de har inget syfte, och är således inget hållbart val. Därför är användarnöjdhet en viktig indikator att hålla koll på utöver effektivitet och nyttjandegrad.
Från kostnad till investering
Istället för kostnader ser Martelas experttjänster till att ni får en investering som förbättrar prestationsförmåga och välbefinnande hos era medarbetare.

Kontakta oss