Tjänster förlärmiljöer

Lärosätens verksamhetskultur är i förändring och undervisnings- och inlärningssätten blir allt mångsidigare. Nya rutiner och metoder förutsätter också att lärmiljön förnyas. Det lönar sig att göra detta på ett användarorienterat och inkluderande sätt.

Martelas högkvalitativa och mångsidiga användarorienterade designtjänster ger möjlighet till gemensamma diskussioner och utformning av en hållbar lärmiljö:

  • Inspirerande föreläsningar/information
  • Workshops för olika användargrupper och för att stödja olika stadier av förändring
  • Undersökning
  • Lärmiljökoncept

Kontakta oss så skräddarsyr vi våra tjänster efter dina behov!

Kontakta oss!

Hur kan lärmiljön fortsätta att reagera på nya metoder?

Skolor och lärmiljöer har traditionellt sett planerats att hålla i tiotals år.
På grund av förändringstakten idag är det emellertid svårt att förutspå när och hur undervisnings- och inlärningssätten förändras och vad som krävs av undervisningsmiljön.

Lärmiljöundersökningen ger en bild av nuläget för din utbildningsinstitution samt undersökt data som grund för beslutsfattandet. Undersökningen är kostnadseffektiv och ett enkelt sätt att engagera alla lokalanvändarna att delta i förändringen. Med undersökningen kartläggs bland annat:

  • Dagliga aktiviteter och deras karaktär
  • Funktionaliteten hos nuvarande lokaler och användarnas välmående
  • Användarnas förändringsberedskap

Undersöknings resultatrapporten ger en bedömning av din lärmiljös nuvarande situation och utvecklingsbehov. Resultatrapporten ger också en översikt över skolans verksamhet (funktioner?) och tillhörande utrymmesbehov, vilket senare kommer att stödja utrymmesplaneringen.

Kontakta oss!

Skolmöbler

En miljö som uppmuntrar till lärande.
Martela strävar alltid efter att inredningen i lärmiljöerna ska resultera i en miljö som uppmuntrar till lärande. En förutsättning för en fungerande lärmiljö idag är att den snabbt och enkelt ska kunna anpassas. Martelas skolmöbler och lösningar skapar en lärmiljö som främjar välbefinnande och som passar användare med olika fysionomi. Möblernas tidlösa och användarcentrerade design, hållbara och högklassiga strukturer, samt smidigt underhåll bidrar till att göra lärmiljön långlivad. Med flexibla och funktionella möbler kan man uppmuntra användaren att testa och utveckla sin verksamhet.

Kolla in hela kollektion!

Nya arbets- och inlärningssätt

Förändringen gällande inlärning är delvis kopplad till förändringen i arbetssätt.
Dagens arbetssätt inkluderar grupparbete och samarbete. Samma förändring syns i skolorna. Inlärning är alltmer gruppcentrerat. Inlärning i grupp är en bra förberedelse för eleverna inför arbetslivet. Eleverna vänjer sig redan från början med att arbeta i grupp. På detta sätt utvecklas deras förmågor och beredskap.

I sådana lärmiljöer behöver möblerna snabbt kunna arrangeras om för olika typer av grupper och uppgifter. Våra skolmöbler har designats just för detta ändamål. Med exempelvis våra mobila rumsavdelare kan man lätt arrangera olika utrymmen och grupper. Utrymmena för gruppinlärning och grupparbete behöver inte likna klassrum – de kan även vara avslappnade. Exempelvis soffor och sittsäckar gör utrymmet så mycket mer än bara ett klassrum.

Ett anpassningsbart utrymme
passar för alla behov.

Engagemang är en viktig del av  planeringen.
Det finns många verktyg för engagerande planering. Det bästa sättet väljs i enlighet med behoven i arbetsgemenskapen. Särskilt workshoppar har upplevts som en bra verksamhetsmodell, eftersom de leder till äkta interaktion.

Bra belysning, ordning, akustik och god ventilation

En flexibel och trevlig lokal känns trivsam för användarna.
Trivseln påverkas framförallt av ergonomiska faktorer.
Grundläggande krav för inspirerande inlärningslokaler är god belysning, ordning, jämn akustik och god luftkvalitet. Andra faktorer som påverkar trivseln är mer abstrakta. Hur kan man exempelvis göra själva lokalen motiverande? Med hurdana arrangemang kan man skapa en lugn arbetsmiljö för alla? Hur kan utrymmet förbättra sociala relationer och daglig interaktion? I trivsamma lärmiljöer håller sig användarna friskare och frånvaron minskar.

På Martela känner man väl till att skolframgången utöver anpassningsbara lokaler även förutsätter trivsamma lärmiljöer. Finland är känt för sin högklassiga undervisning. Vi tror att Martela har sin egen del i detta.

Kontakta oss!