31.10.2019
Lärmiljöer

Martela och FCLab utvecklar framtidens lärmiljöer

Vad är Future Classroom Lab?

Future Classroom Lab är ett projekt där man undersöker, testar och utvecklar olika teknologier och möbler för lärmiljöer samt utvecklar de möjligheter för inlärning och undervisning som öppna lärmiljöer erbjuder. Fokus i projektet är på inlärningszonerna. Vid identifieringen av dessa har man strävat efter att fastställa för lärmiljön viktiga egenskaper och uppmärksamma den finländska läroplanens särdrag.

KAKS10 56 är utvecklad av Tammerfors universitet och är ett av Finlands tre Future Classroom Labs. KAKS10 56 är en flexibel lärmiljö för två klasser och skolans resurscentrum.

Sensorteknologi säkerställer förutsättningarna för inlärning

Martela och Future Classroom Lab har samarbetat under cirka ett års tid. Martela installerade olika sensorer i KAKS10, vilka mäter lärmiljöns egenskaper (ljudstyrka, koldioxid, temperatur, luftfuktighet, lufttryck osv.) samt elevernas placering och val av arbetsstation (värmespår). Med hjälp av teknologin finns det förutsättningar i lärmiljön att förverkliga en unik undersöknings- och försöksverksamhet.

Ett centralt mål är att undersöka och lyckas verifiera data om hur eleverna utnyttjar och använder den flexibla lärmiljön. Ett annat centralt mål är att följa lärmiljöns egenskaper, såsom ljudstyrka och koldioxidmängd. För hög ljudnivå eller dålig luft försvårar såväl koncentration som inlärning markant. Värmespår och placering lokaliseras med anonyma sensorer med taggar, som eleverna bär med sig under skoldagarna.

”Vårt mål är att hjälpa skolor och kommuner att fatta välgrundade beslut och val l i sina bygg- och saneringsprojekt: vid planeringen av inlärningsutrymmen samt val av möbler. Martela är banbrytande inom arbets- och lärmiljöer vilket innebär en smidig försöksverksamhet i samarbete med våra kunder. Detta ger de rätta förutsättningarna för att planera och förverkliga framtidens smarta utrymmen så att de bäst motsvarar arbets- och studiesätt”, säger Tytti Ruponen från Martela.

Erfarenheter från de första månaderna

Sensorsystemet installerades i lärmiljön i maj 2019 och togs helt i bruk hösten 2019. Erfarenheterna från det första skedet har varit minst sagt intressanta.

”Den undersökningsdata som redan har samlats in har stärkt vår förhandsuppfattning om hurdana inlärningsplatser och vilka möbler som eleverna gillar. Mellan eleverna finns det i själva verket ganska stora skillnader gällande vilka platser man väljer – den största delen väljer helst en mjuk och informell arbetsplats. Särskilt soffgruppen, scenen, golvet och olika trånga skrymslen verkar vara populära. En del av barnen söker sig till också till vanliga bord för att arbeta. Ett par av gruppens 43 elever väljer plats efter ljudmiljö och strävar efter att få en så tyst plats som möjligt för sin arbetsplats”, berättar Mikko Horila och Tuomo Tammi från Future Classroom Lab.

När det gäller att välja plats så spelar förstås den sociala miljön en viktig roll – en ganska stor del av eleverna väljer nog slutligen plats också utifrån kamraternas val.

Att utnyttja resultaten från försöksverksamheten

Lokalplaneringen och möbelvalen har en stor betydelse för lokalens funktionalitet och trivsel. Försöks- och undersökningsverksamheten är viktig, eftersom det finns ganska lite undersökt data om hur utrymme och möbler påverkar inlärningen. I testet som nu pågår samlas data in under minst ett år och man har beslutat att testet kommer att fortsätta åtminstone till slutet av vårterminen 2020.

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Mikko Horila
Future Classroom Ambassador
lärarutbildare, Tammerfors universitet
mikko.horila@tuni.fi
Tuomo Tammi
Future Classroom Ambassador
lärarutbildare, Tammerfors universitet
tuomo.tammi@tuni.fi
Tytti Ruponen
Head Of Service Design & Development
Martela Oyj
tytti.ruponen@martela.com
+358 50 394 8606
Sirpa Vaarmala
Sales Director
Martela Oyj
sirpa.vaarmala@martela.com
+358 10 345 5225


Kolla in FCLab.fi-projektet och läs om Martelas Smart Workplace-tjänster!