Här delar olika visionärer med sig av sina idéer för utveckling av arbetskulturen.
Genom aktuella ämnen diskuteras arbetsutvecklingen nu och i framtiden. De som delar med sig av sina synpunkter är chefer för vilka arbetsmiljön är ett verktyg för implementering av strategi samt experter på arbetsplatsutveckling som designar flexibla, användarorienterade arbetsmiljöer. De bästa arbetsmiljöerna förbättrar medarbetarupplevelsen, effektiviteten och innovationsförmågan samt sänker kostnaderna.

Optimerad arbetsmiljö anpassar sig efter behoven

Arbetssätt och arbetskultur förändras nu snabbare än någonsin.
Arbetsmiljön har blivit ett allt viktigare dynamiskt ledarskapsverktyg: genom arbetsmiljön kan man leda organisationen i den önskade förändringsriktningen. Livscykelmodellen är motsatsen till ett engångsprojekt – den hjälper till att bredda perspektivet så att fokus inte endast ligger på planeringsstadiet utan på en kontinuerlig utveckling av arbetsplatsen.

Vi önskar dig inspirerande lässtunder.

 

Ladda ner nedan vårt nya white paper

Guide för utveckling av säkra arbetsplatser

Guide för utveckling av säkra arbetsplatser
Genom att skicka detta formulär godkänner du Martelas integritetspolicy, och ger oss tillåtelse att behandla dina uppgifter och samtycker till att Martela kan skicka dig information om sina produkter och tjänster via e-post.