Arbetsplatsvisionärer

Arbetsplatsen är död, länge leve arbetsplatsen!

Gästblogg: Aku Varamäki, Workday Designers

I början av 2000-talet skrev jag min kandidatavhandling om distansarbete. Tillsammans med min medarbetare läste vi Pekka Himanens framtidsvisioner och materialet hämtade vi förstås från Nokia, som nog var det enda finländska företaget där distansarbete överhuvudtaget var möjligt. I framtiden, någonstans i det fjärran 2020-talet, skulle distansarbete vara vardag och arbetet inte längre vara beroende av plats. Vi skulle i princip jobba i våra sommarstugor.

Och visst lösgjorde sig arbetet från platsen under 2000-talet och vi kan påstå att vi nu befinner oss i framtiden där bilar fortfarande inte kan flyga, men där vi kan arbeta från exempelvis flygplatsen, som jag själv gör just när jag skriver denna text. Men dog arbetsplatsen? Nej! Precis som internet inte tog död på radion eller dagstidningen, så dödade inte distansarbetet arbetsplatsen.

På ett sätt blev det istället tvärtom; samtidigt som många arbetsuppgifter kan skötas var som helst, har personliga möten blivit allt viktigare. Just arbetsplatserna är fortfarande de ställen där vi utöver att fokusera på arbetsuppgifter även kommer att fokusera på att arbeta tillsammans och träffa andra människor.

En kontorsråtta spenderar minst en timme på möten varje arbetsdag

Arbetslivet är fullt av olika möten. Enligt Martela spenderar över 60 procent av kunskapsarbetare minst en timme på möten varje arbetsdag. För var femte medarbetare upptar möten mer än tre timmar per arbetsdag. Anmärkningsvärt är ändå att mötenas natur har förändrats; de är allt oftare interna och snabba avstämningsmöten, som inte nödvändigtvis har bokats långt i förväg. (Allt detta står i Martela Insights-materialet som innehåller enkätsvar från över 7 000 finska, svenska och norska kontorsarbetare som utvärderat sina arbetsplatser innan implementeringen av en arbetsplatsförändring. Superintressant!)

Snabba tankeutbyten är viktiga för flyt i arbetet, men å andra sidan har de blivit ett nytt störningsmoment. I vårt arbete med att utforma arbetsdagar, hör vi regelbundet från kunder att de ofta hellre stannar hemma för att göra koncentrationskrävande arbete. Martelas data avslöjar samma företeelse: arbetsplatserna erbjuder tyvärr inte den arbetsro som arbetet kräver.

Orsaken är förändringen som skett i arbetet: de traditionella mötena med wienerbrödsfika har ersatts av snabba internmöten mellan två personer. Nuförtiden hålls samtalen ofta nära arbetsstationen, eftersom det inte finns tillgång till avsedda lugna utrymmen för dem. Traditionella konferensrum uppfyller inte detta förändrade behov, eftersom de vanligtvis är placerade långt ifrån arbetsstationerna och måste bokas separat. Våra konferensrum har i själva verket förändrats överraskande lite i relation till hur mycket arbetet har förändrats. Man kan också fråga sig varför vi alltid bokar möten för en timme, när en kvart skulle räcka. (Ibland skulle det vara bra att boka en hel dag, men det är en annan historia.)

Jag tycker att Martelas lösning är intressant; PodBooth Meeting är ett bås för fyra personer dit man kan dra sig undan för snabba möten (eller för att Skypa) med kollegan. Den är avsedd att placeras nära arbetsstationerna, då blir det enkelt att i fred dra sig dit och samtidigt ge arbetskamraterna arbetsro.

Fastän arbetsplatsen fortfarande frodas, måste den förändras i takt med arbetet. Det ska bli intressant att se om mötesbåset har kommit till kontoret för att stanna.

Aku Varamäki

Aku Varamäki är förespråkare för ett bättre arbetsliv och hjälper i sitt företag Workday Designers, organisationer att utforma sina arbetsdagar på ett betydelsefullt och effektivt sätt.