Känner du till hur ert kontor är jämfört med andra företagslokaler?
Har ni mindre lokaler än genomsnittet eller betalar ni i onödan för alltför stora ytor? Är det verkligen något fel på kontorets ljudvärld eller känns det bara så? Stöttar er arbetsmiljö välbefinnande och nuvarande arbetssätt, eller behöver ert koncept uppdateras?

Dagens kontor kan vara mycket mångsidigare än förut.
Där arbetet tidigare begränsades till den egna arbetsstationen och möteslokalen, kan dagens arbetsplats istället bestå av särskilda zoner för spontana möten, projektarbete och koncentrationskrävande uppgifter. Eftersom arbetsplatserna blivit allt mindre och behovet av skåp har minskat, behövs inte längre lika mycket utrymme som i traditionella kontorslokaler.

Våra arbetspatsspecialister arbetar för bättre arbetsdagar.
Kontakta oss – vi kan säkert hjälpa dig!

Kontakta oss