Med konceptet Dynamic Storage placeras förvaringsskåpen nära användarna, där de behövs.
På aktivitetsbaserade arbetsplatser använder inte alla medarbetare förvaringsutrymmet samtidigt, hälften använder det endast sällan och förvånansvärt många använder det inte alls. När användningen av förvaringsutrymmet följs upp, kan tillgängligheten optimeras så att befintlig efterfrågan uppfylls och vid förändrade behov kan ett snabbt ingripande ske. Användarna uppskattar att oavsett var på kontoret de väljer att jobba så har de alltid tillgång till förvaring. De behöver inte längre lägga ner tid på att hitta förvaring eller leta efter nycklar till skåpen. Besökare uppskattar att de kan använda förvaringen med hjälp av sina mobiltelefoner och förvara sina tillhörigheter där under besöket.

Det elektroniska låssystemet och den centraliserade hanteringen följer upp skåpens bokning och nyttjandegrad för optimering av förvaringsenheternas placering och antal. Eftersom konceptet fungerar med mobiltelefon eller RFID-kort blir användningen smidig och fjärrstyrning och integrationsegenskaper minskar underhållsbehovet och gör det nästintill automatiskt.

  Främsta fördelar: 

  • Stöttar arbete i olika arbetsmiljöer, skolor, lobbyutrymmen, sjukhus och kontor samt möjliggör en flexibel användning av lokalerna för olika användargrupper.
  • Effektivisering av utnyttjandegrad: 30–60% färre skåp jämfört med nyckel- eller kod/kortlås.
  • Tillgången till skåp samt deras antal optimeras genom data och analys. Inga onödiga inköp eller investeringar.
  • Smidigt och enkelt underhåll garanterar en klokare användning av såväl tid som resurser.
  • Elektroniskt – inga batterier och konstant byte av dem. Ett miljövänligt och ansvarsfullt val.
  • Elektroniskt låssystem, som SaaS-tjänst.

  • Många användare, användargrupper samt olika användarrättigheter.

  • Del av inredningen, estetiskt tilltalande.

  • Två olika låssystemalternativ. Det ena låssystemet har en centraliserad kortläsare installerad i terminalen och skåpen öppnas via terminalen eller mobiltelefonen. I det andra alternativet öppnas skåpen med den kortläsare som är installerad på dörren. Den integrerade LED-belysningen i dörrarna informerar om bokningsläget. I den här versionen kan skåpen även öppnas via terminalen.

  • Fungerar tillsammans med olika RFID-kort samt exempelvis PIN-kod eller smartphone-app. Nycklarna tillhör nu historien!

  • Möjlighet att integrera i passerkontrollsystemet eller övriga system och applikationer.

  • Rapportering och enkelt underhåll via webbläsaren.

  • USB-laddare, LED-belysning.

  • Mycket tillförlitligt låssystem som även uppfyller stränga dataskydd.

  • Säkra dörrar som öppnas med ett tryck, inga störande handtag.