Hållbarhet

Ansvarsrapporten 2023 har publicerats

Martela har engagerat sig i FN:s Global Compacts hållbarhetsmål i över ett decennium och är fortsatt medlem i Global Compacts affärsnätverk. Genom rapporten får du också reda på hur Martelas olika handlingar ligger i linje med Agenda 2030-målen.

Deltagandet i Carbon Neutrality Empowered by Handprint (ett projekt för att beräkna miljöfördelarna med cirkulära lösningar) hjälpte Martela att förstå hur viktigt livscykeltjänsterna är för att minska kundernas miljöpåverkan. Istället för att bara fokusera på de negativa klimatpåverkningarna från tillverkning och underhåll av möbler, bör vi också se de positiva klimatpåverkningarna av att förlänga produkternas livslängd.

"Martela kan hjälpa sina kunder att minska sin miljöpåverkan med sina livscykeltjänster."

Läs mer om vårt ansvar!