Ett smart sätt att hjälpa miljön.
Hårdare miljökrav innebär att återvinning av kontorsmöbler kräver mer tid och kunskap, och det är dessutom förvånansvärt dyrt på grund av avfallsavgifterna. Genom våra omfattande tjänster kan ni återvinna både ansvarsfullt och enkelt.
 
En heltäckande tjänst garanterar ett bra slutresultat.
Martela sköter hela planeringen av återvinningen av kontorsmöbler, vi hämtar möbler och övrig överenskommen inredning för återvinning. Vi hanterar även alla nödvändiga fortsatta åtgärder inklusive återvinningsrapportering. Vi sköter enligt överenskommen tid allt nödvändigt arbete samtidigt som vi ger våra kunder fullständig arbetsro.

Livscykeltänk från första början

Vi tar hänsyn till återvinningen i de tekniska strukturerna i våra produkter
Målet för vårt system som uppfyller ISO 14001-miljöstandarden, är att minimera möblernas miljöbelastning. Återvinning ingår redan i utvecklingsprojektet för den nya produkten och i enlighet med livscykeltänket eftersträvas att produkterna ska hålla så länge som möjligt. Vi föredrar förnybara material och vi tar hänsyn till återvinningen i de tekniska strukturerna i våra produkter.

Gamla möbler får nytt liv
De möbler som är i bäst skick säljs i vår närmaste Martela Outlet-butik i Finland eller via en samarbetspartner i Sverige. Möbler som behöver repareras, exempelvis arbetsstolar, lagas och kläs om.   

Nästan alla material kan användas på nytt
Möbler som inte kan användas, demonteras och komponenterna sorteras som trä-, metall- och plastmaterial. Materialet används antingen som delar till återvunna möbler, som sekundärt råvarumaterial eller vid energiproduktion. Endast en bråkdel av materialet hamnar på soptippen.

Genom att återvinna kan vi minska påfrestningarna på miljön. Återvinning medför även andra fördelar för företaget:

  • Tydlig prissättning, där Martela tar på sig alla risker till förmån för kunden
  • En tjänst som innehåller alla nödvändiga komponenter för en ändamålsenlig återvinning
  • Ni slipper dyra avfallsavgifter
  • Lägre kostnader för möbelmagasinering