Kartlägg, använd och återvinn!
Hos Martela strävar vi efter att använda alla befintliga möbler efter möjlighet vid alla förändringar i arbets- och lärmiljöer. Vi ser till att de möbler som inte längre behövs, antingen återanvänds på lämpligt sätt eller återvinns.

Vid en möbelinventering identifieras och listas de möbler som används. Detaljerad och uppdaterad information om möblerna hjälper till att hantera deras livscykel på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Vid förändringar kan möblerna användas som en del av den nya eller uppdaterade arbetsmiljön, flyttas till ett annat kontor, magasineras eller återvinnas.

Martela Dynamic Asset Management-tjänsten snabbar på inventariearbetet betydligt. Med den kan du följa livscykeln hos dina anläggningstillgångar från investeringsplanering till återvinning med hjälp av chips som fästs i möblerna. Tjänsten tas lätt och effektivt i bruk i samband med möbelinventeringen.

Ta kontrollen över möblernas livscykel! 

  • Kartlägg, identifiera, lista och rapportera möblernas antal och användbarhet

  • Maximera längden på möblernas livscykel

  • Minimera onödiga inköp

  • Främja cirkulär ekonomi, miljövänlighet och hållbarhet
     

Be oss om en offert på inventering