Den tredje fasen i våra livscykeltjänster är implementeringen av förändringar i arbetsmiljön.
Vi levererar interiören enligt plan och tar hand om återvinning, flytten och andra avtalade tjänster.

Det är en bra idé att börja implementera förändringen i arbetsmiljön med personalinformation så att alla är medvetna om förändringen och dess stadier. Efter implementeringen kommer medarbetarna att ges en introduktion till hur man arbetar i den nya lokalerna.

Hållbara lösningar och produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt

Vi följer Waste Nothing-principen: vi renoverar begagnade möbler för kommande användare och minimerar den miljöbelastning som flyttar medför. Vår personal erhåller kontinuerlig utbildning och handledning vilket skapar en grund för hållbart och effektivt arbete.

Vi utbildar exempelvis våra transportörer regelbundet. Vi minskar även de miljöutsläpp som transportutrustningen producerar genom att välja mer hållbara bränslen i såväl vår nuvarande som framtida utrustning.

Vi har förbundit oss att främja tankesättet med cirkulär ekonomi. Martela Outlet-kedjan/återförsäljning av begagnade möbler fortsätter livscykeln för våra möbler genom att hitta nästa användare för den renoverade möbeln. Även komponenter i användbart skick fortsätter sin livscykel som reservdelar till möbler som renoveras. Trasiga komponenter återvinner vi och använder som energi eller som returråvaror.

Produkternas förpackningsmaterial optimeras så att man med så liten mängd som möjligt säkerställer produkternas kvalitet under transporten. Till förpackningarna används så lätta material som möjligt som enkelt kan återvinnas och återanvändas. Vid paketering används huvudsakligen träpallar, träskivor, papp och plast. Efter återanvändning tillvaratas förpackningsmaterialet antingen som material eller energi.