Skapa bästa möjliga förhållanden för möten.
Mötesrummen erbjuder en lugn plats för möten och är en komplett lösning för flyttbara mötesrum på kontor. Material av hög kvalitet, ventilation och belysning gör dem bekväma och erbjuder bästa möjliga förhållanden under möten. Med eller utan möbler, våra mötesrums rymliga utformning är alltid designad med dina behov i åtanke.

Med modulära konferensgrupper skapar du olika grupperingar eller en lugn mötesplats i lobby- och mötesutrymmen.  Genom att kombinera konferens- och arbetsutrymmen bygger du flera små, rumsliknande utrymmen på det aktivitetsbaserade kontoret – utan att du behöver bygga väggar!​

Kolla in telefonhytter också!