Vet du hur er personal upplever er arbetsmiljö? Eller hur er arbetsplats är jämfört med andra? Är det bara du som tycker det råder brist på arbetsro, eller är det fler som känner likadant? Behöver du hjälp med att se om ert arbetssätt är effektivt och möteslokalerna av rätt storlek? Eller vet du redan att en förändring behövs, men inte var ni ska börja någonstans?

Kampanjerbjudande
Om du funderar över hur era nuvarande lokaler så enkelt som möjligt kan omvandlas till att vara både säkra och funktionella, lönar det sig att utnyttja vårt kampanjerbjudande! Arbetsmiljöundersökningen som genomförs på ett enkelt sätt ger din organisation en expertbedömning över de mest funktionella lokallösningarna. Som kampanjerbjudande får du även en distansarbetsundersökning med analysen, den visar hur väl hemmet har stöttat medarbetarnas arbete. Totalpriset för båda undersökningarna uppgår till 31 200 SEK (moms 0%) och gäller fram till den 31 december 2020. Distansarbetsundersökningen kan även fås separat till priset 5 000 SEK (moms 0%), (normalpris 11 000 SEK).

Kontakta oss

Martela Insights-undersökningen ger en bild av nuläget samt undersökt data som grund för beslutsfattandet jämfört med svar från tusentals andra kontorsarbetare. Undersökningen klargör vilka svårigheter som finns på just er arbetsplats, vad som fungerar och vad man skulle behöva fokusera mer på.

Undersökningen är kostnadseffektiv och ett enkelt sätt att engagera alla lokalanvändarna att delta i förändringen.

Med undersökningen kartläggs arbetets karaktär och arbetsuppgifter, hur nuvarande lokaler fungerar, arbetets produktivitet, samarbetsrutiner och interaktion samt personalens förändringsberedskap. Undersökningen kan även genomföras efter flytten, för att få reda på mer om hur flytten har lyckats.

Vi genomför användarundersökningar i såväl arbets- som lärmiljöer.  Kontakta gärna våra arbetsplatsspecialister – vi hjälper gärna till!
Martelas arbetsplatsspecialister