Hur förbereder du dig inför återgången till hybridkontoret?
Vet du hur er personal upplever er arbetsmiljö? Vilka lärdomar tar ni med från hemarbete? Vilka arbetssätt vill vi behålla och göra ännu bättre? Är möteslokalerna av rätt storlek? Är det bara du som tycker det råder brist på arbetsro, eller är det fler som känner likadant? Eller hur er arbetsplats är jämfört med andra?

Eller vet du redan att en förändring behövs, men inte var ni ska börja någonstans? Inga problem, vi hjälper dig! Du kan börja med att läsa om arbetsmiljöundersökningen nedan.

Kontakta oss

Martela Insights-undersökningen ger en bild av nuläget samt undersökt data som grund för beslutsfattandet jämfört med svar från tusentals andra kontorsarbetare. Undersökningen klargör vilka svårigheter som finns på just er arbetsplats, vad som fungerar och vad man skulle behöva fokusera mer på.

Med vår arbetsmiljöundersökning får du en övergripande bild av både möjligheterna och begränsningarna i dina nuvarande lokaler baserat på dina medarbetares upplevelser. Undersökningen ger dig värdefulla data om vilka ytor som fungerar mindre bra och vilka som kan minskas, och hjälper dig att spara kostnader.

Undersökningen är kostnadseffektiv och ett enkelt sätt att engagera alla lokalanvändarna att delta i förändringen.

Med undersökningen kartläggs arbetets karaktär och arbetsuppgifter, hur nuvarande lokaler fungerar, arbetets produktivitet, samarbetsrutiner och interaktion samt personalens förändringsberedskap. Undersökningen kan även genomföras efter flytten, för att få reda på mer om hur flytten har lyckats.

Kontakta oss

Vi genomför användarundersökningar i såväl arbets- som lärmiljöer.  Kontakta gärna våra arbetsplatsspecialister – vi hjälper gärna till!
Martelas arbetsplatsspecialister