Telefonhytterna bidrar med en lugn ljudvärld på arbetsplatsen
vilket enligt forskningen främjar kreativitet och produktivitet.