Skolan flyttar – Martela betjänar!

En flytt är ett stort projekt där det är mycket att hålla reda på.
En god planering gör det lättare att lyckas med flytten. Genomtänkta förberedelser gör flytten smidig och kompetent koordinering besparar dig problem under flytten.

Martela har bred erfarenhet av skolflyttar.
Vi tar hand om flyttprojekt för inlärningsmiljöer och läroanstalter från början till slut, enligt nyckeln i handen-principen. Vårt rättesnöre vid alla flyttar är att inlärning och arbete ska flyta på med så få avbrott som möjligt.

Vi inleder alltid med att definiera och planera den nya inlärningsmiljön. Vi inventerar de befintliga möblerna, levererar nya och återvinner de som inte längre ska användas. Vi färdigställer, schemalägger, koordinerar och genomför flytten eller förändringarna effektivt och pålitligt.

  • Noggrant planerad, genomförd och kontrollerad
  • En enda kontaktperson ansvarar för hela projektet
  • Komplettering och återvinning av möbler genomförs på en gång
  • Den smidiga processen sparar tid, arbete och kostnader