Underlätta beslutsfattande genom visualisering

Inredningsdesign i kontorslokaler.
Martela är en av Finlands ledande leverantörer av inredningsdesigntjänster specialiserad på kontorsinredning. Vi har designat nordiska arbets- och lärmiljöer sedan 1945. Idag omfattar vårt designteam över 20 stycken erfarna arbetsplatsdesigners i Finland, Norge och Sverige.

Användarorientering och företagets mål vid inredningsdesign.
Det är bra att inleda ett inredningsprojekt i kontorslokaler genom att definiera vad arbetsmiljön behövs till i företaget och för vad det kan användas. Detsamma gäller lärmiljöer och övriga offentliga utrymmen. Lokalerna designas alltid att vara så optimala som möjligt för sina användare och för att på bästa sätt stötta det arbete som utförs där.

Kontakta oss!

Lokalerna är företagets kroppsspråk
Ett designprojekt kan inledas vid en flytt till nya lokaler eller vid organisationsförändringar. Allt oftare sker det när företaget vill kommunicera ut sina värderingar genom sina lokaler eller använda dem bättre som en del av ledarskapskulturen. Lokalerna är företagets kroppsspråk. De är en oskiljaktig del av företagskommunikationen.

Inredningsdesigntjänster
För att engagera lokalanvändarna, använder vi i vårt designarbete metoder såsom intervjuer och workshoppar. Vi erbjuder även stöd för förändringsledning samt ett heltäckande utbud av tjänster för mätning av lokalernas nyttjandegrad.

Välplanerade lokaler är en del av arbetsmiljöns hållbarhet.
Vi designar era lokaler så att de har en anpassningsbar planlösning och mångsidiga möbler. I våra planer använder vi möbler och material som uppfyller kraven i de EN-standarder som har satts upp för möbler i offentliga utrymmen och som till sin design har lång livslängd.

Vi använder alltid redan befintliga och återvunna möbler så långt det är möjligt i vår planering. Vårt mål är att hitta nytt liv åt högklassiga möbler om de blir överflödiga i de ursprungliga lokalerna. En viktig hållbarhetsgärning är att endast tillverka nya produkter för det faktiska behovet och därigenom minska tillverkningen av nya produkter. 

Läs mer och se teamet:
Planering av arbetsmiljön
Planering av lärmiljön
Inredningsdesigners