Underlätta beslutsfattande genom visualisering

Inredningsdesign i kontorslokaler.
Martela är en av Finlands ledande leverantörer av inredningsdesigntjänster specialiserad på kontorsinredning. Vi har designat nordiska arbets- och lärmiljöer sedan 1945. Idag omfattar vårt designteam över 20 stycken erfarna arbetsplatsdesigners i Finland, Norge och Sverige.

Användarorientering och företagets mål vid inredningsdesign.
Det är bra att inleda ett inredningsprojekt i kontorslokaler genom att definiera vad arbetsmiljön behövs till i företaget och för vad det kan användas. Detsamma gäller lärmiljöer och övriga offentliga utrymmen. Lokalerna designas alltid att vara så optimala som möjligt för sina användare och för att på bästa sätt stötta det arbete som utförs där.

Kontakta oss

Lokalerna är företagets kroppsspråk
Ett designprojekt kan inledas vid en flytt till nya lokaler eller vid organisationsförändringar. Allt oftare sker det när företaget vill kommunicera ut sina värderingar genom sina lokaler eller använda dem bättre som en del av ledarskapskulturen. Lokalerna är företagets kroppsspråk. De är en oskiljaktig del av företagskommunikationen.

Inredningsdesigntjänster
För att engagera lokalanvändarna, använder vi i vårt designarbete metoder såsom intervjuer och workshoppar. Vi erbjuder även stöd för förändringsledning samt ett heltäckande utbud av tjänster för mätning av lokalernas nyttjandegrad.