Vi på Martela är föregångare och vägvisare inom användarorienterade arbets- och lärmiljöer i Norden. Det signalerar även vårt kända varumärke. Vi styrs av vart världen är på väg och hur vi kan stödja våra kunder under resan in i framtiden. Vi söker efter hållbara lösningar för våra kunder – såväl funktionellt, visuellt som miljömässigt. De lösningar vi skapar idag fungerar även i framtiden. Martela Lifecycle omfattar: smidig flexibilitet, hållbar utveckling och ansvarsfullhet.

Vi bygger långvariga relationer

Vi vill bygga långvariga och hållbara relationer med såväl våra kunder som vår personal. Vi uppmuntrar till utveckling i arbetet och erbjuder vår personal mångsidiga möjligheter att fortbilda sig. Det är inte ovanligt att ha arbetat hos oss i över 30 år. Under den tiden har medarbetarna hunnit med att arbeta med många olika typer av uppgifter och få en övergripande uppfattning av vår verksamhet beträffande utveckling av arbets- och lärmiljöer.  

Inredningsdesigner med materialprover

Äntligen måndag!

Inte för att skryta, men vi tycker det är roligt att återvända till jobbet på måndagar. Arbetets betydelse och utmaningsgrad belönar. Vi funderar ständigt på hur vi ska kunna göra saker ännu bättre, både hos oss själva och i våra kunders organisationer – för att öka såväl effektivitet som glädje i arbetet. Vi strävar efter att identifiera stötestenarna i våra kunders organisationer så att vi ännu bättre kan stödja dem att förbereda sig för framtiden. Arbetsmiljöns uppgift är att möjliggöra tillväxten och verksamheten, inte bromsa upp den. Vi vill främja arbetsglädje och välbefinnande både i våra egna arbetsmiljöer och i våra kundrelationer. 

Martela som arbetsplats

På Martela arbetar cirka 403 anställda i fyra olika länder. Vi är ett av de marknadsledande företagen i vår bransch i Norden. Vi arbetar med tjänster som utvecklar nordisk design och arbetsmiljöer. Vi har ett brett spektra av arbetsuppgifter. Hos oss arbetar vi bland annat inom produktutveckling, inköp, produktion, montering, försäljning, marknadsföring, kundtjänst, installation, ekonomi och IT. Vår framgång baseras på vår kompetenta, engagerade och motiverade personal. För att stötta den yrkesmässiga utvecklingen hos vår personal erbjuder vi mångsidiga utvecklingsmöjligheter, såsom utbildning och arbetscirkulation utöver den kunskap arbetet i sig ger. 

Vårt öppna arbetsklimat bygger på gemensamma framgångar och ett äkta välbefinnande på arbetsplatsen. Vi arbetar på samma sätt som vi undervisar: på vårt aktivitetsbaserade kontor och i vår platta organisation har alla medarbetare möjlighet att påverka. Vår arbetsgemenskap erbjuder en innovativ arbetskultur och jämställda möjligheter för hela vår personal. Att dela vår sakkunskap och att samarbeta är viktigt för oss, de bästa idéerna kläcks tillsammans.
 

Karriärhistorier – glimtar ur vår vardag

Vi har en öppen och människocentrerad arbetsgemenskap. Vi är experter inom vår bransch och erbjuder de bästa lösningarna. Vår styrka är vårt samarbete för kundens bästa. Våra medarbetare är kompetenta och engagerade. Hos oss är alla individer men vi arbetar som ett team – tillsammans, modigt, genom lyhördhet och omsorg.

Skulle du kunna vara en av oss? Och skulle vi passa dig? Se lediga platser här. Vi söker ständigt efter kompetenta personer till vårt team.