Smarta arbetsplatser är nyckeln till bättre medarbetar- och kundupplevelser.
Med dem kan man påverka arbetsflödet, medarbetarnas välbefinnande och kostnadseffektiviteten. De tjänster som Martela erbjuder, hjälper dig att tillvarata tyst kunskap i organisationens arbete och förbättra underhållet av arbetsmiljön samt verksamhetens effektivitet.

Det finns många olika sätt att skapa en smart och ansvarsfull verksamhetsmiljö.

De lösningar vi erbjuder kombinerar den senaste teknologin, analysen och digitaliseringen med planering, implementering, underhåll och optimering av arbets- och lärmiljöer samt en översikt som omfattar hela livscykeln. Tjänsterna samlar in, lagrar och visualiserar data från arbetsplatsen till ledningen och användarna.

Kontakta oss

Koncept Smart Workplace ger mångsidigt stöd för återgången till kontoret

Många av våra kunder funderar över och planerar en säker och välorganiserad återgång till kontoret. Orosmomenten är många, hur ska vi exempelvis säkerställa säkerhetsavstånden eller undvika för stora folkmängder?

Med Worksense Book-tjänsten sköter du enkelt kontorets arbetsplatskapacitet och följer aktuella bokningsdata. Arbetsstationernas bokningsdata kan exempelvis delas med städpersonalen, så att de arbetsstationer som använts kan städas extra noggrant. En ritning visar medarbetarna vilka platser som är lediga och vilka som är upptagna. Via mobilen kan de sedan boka en arbetsstation redan innan ankomsten till kontoret och behöver därmed inte gå runt i lokalerna.

Den här egenskapen kan användas utan sensorer. Om du dessutom vill följa lokalanvändningen i realtid och använda data om nyttjandegrad och inomhusluft i arbetsmiljöutvecklingen, är det enkelt att montera sensorerna på kontoret vid ett senare tillfälle.

Martela arbetar med intelligenta kontorslösningar tillsammans med partners. I vårt utbud av tjänster samt hos våra samarbetspartners återfinns olika lösningar från konferensrumsskärmar, olika sensorer samt visualisering av lokaler till experttjänster.

Kontakta oss