Hurdana stolar sitter ni på?
Arbetsstolen påverkar vår effektivitet, välbefinnande och trivsel på arbetet. Stolar i gott skick, med genomtänkt ergonomi och mångsidiga regleringsmöjligheter förebygger arbetsrelaterade fysiska symptom och minskar därigenom sjukfrånvaro.

James task chairs

I en kartläggning av arbetsstolar går en expert från Martela igenom skick, användbarhet och eventuella servicebehov för alla arbetsstolar på arbetsplatsen. Resultat och åtgärdsrekommendationer samlar vi ihop till en tydlig tillståndsrapport.

Aktuell information om arbetsstolarnas service-, renoverings- och återvinningsbehov underlättar planeringen av lämpliga åtgärder. En kompetent service förlänger stolarnas livslängd: exempelvis kan klädseln bytas ut om stolen i övrigt är i gott skick. Eventuell förnyelse av stolar eller återvinning av stolar som inte längre ska användas, sker smidigt genom Martela.

  •  Tillståndsrapporten beskriver arbetsstolarnas service-, förnyelse- och återvinningsbehov
  • En tydlig helhetsbild och åtgärdsrekommendationer stöttar beslutsfattandet
  • God service och byte av klädsel minskar behovet av nya möbelinköp
  • Förlängning av livslängden minskar miljöbelastningen och sparar pengar