Hantera kontorsinredninges livscykel
Vår möbelhanteringstjänst hjälper till att hantera kontorsinredningens livscykel. Med hjälp av tjänsten kan man identifiera vilka möbler man äger, deras värde, samt deras placering och nyttjandegrad. Tjänsten hjälper även till med planeringen av serviceåtgärder och med att definiera vilka delar av inredningen som behöver förnyas. Det är lättare att förbereda sig för framtida investeringar när man är medveten om befintliga möbler och övrig inredning.

Nu slipper du förlita dig på tabeller eller på minnet
Med hjälp av tjänsten samlas data om möbler och kontorsinredning i en och samma databas. Varje föremål ges en egen unik tagg, som används vid identifiering, bokning och inventering av föremålet. All data som är intressant för användaren, samlas av kontrollpanelen i en enda tydlig vy.

A small Martela desk
Desks upside down

Möbelhantering och kontinuerligt underhåll av möblernas data ger företaget många fördelar.

Uppdaterat livscykeldata över organisationens inredning gör det lättare att ta bättre beslut och förbättra effektiviteten. Samtidigt blir investeringsbesluten smartare och organisationen kan sluta köpa in onödiga möbler. Nyttjandegraden för de befintliga möblerna förbättras när möbeldatan är lättillgänglig och kan återvinnas mellan kontoren efter behov. En förebyggande vårdplan håller inredningen i gott skick. Elektronisk uppföljning av möblerna minskar svinnet.

Tjänsten omfattar många olika funktioner

  • Investeringsplanering

  • Möbelinventeringar och uppdatering av lokaliseringsdata

  • Hantering av leasing- och hyresavgifter samt tider

  • Rapportering av inredningshändelser, såsom inredning som avlägsnats eller flyttats

  • Hantering av möblernas garantitids- och livscykeldata

  • Bokning av möbler till flyttprojekt

  • Lagring av möblernas bruksanvisningar och övrig dokumentation till möbelkort

  • Användarens felmeddelanden och serviceförfrågningar via mobilapp

  • Serviceleverantörens servicenoteringar samt noteringar gällande planering och styrning av möbelvård med mobilapp

Som tilläggstjänst erbjuder vi taggning och märkning av möbler, inventeringar, uppdateringar av inrednigsritningar, möbelförlyttningar samt mätning av nyttjandegrad.

Kontakta oss