Vi på Martela har en stark vilja att skapa lösningar som verkligen stödjer våra kunders verksamhet. Kvaliteten syns i våra produkter, tjänster och arbetssätt. För oss är kvalitet en viktig del av det dagliga arbetet.

 Vår kvalitetsledning bygger på: 

  • Att möta kundernas förväntningar
  • Riskhantering i stället för problemlösning
  • Samarbete med externa och interna intressenter
  • Kontinuerlig förbättring

För Martela innebär kvalitet att uppfylla kundernas krav och förväntningar.
Våra nyckeltal fokuserar därför på samarbetet med kunden: leveransprecision, kundrespons och kundtillfredsställelse. Kontinuerlig förbättring säkerställs genom certifierade kvalitets- (ISO 9001), miljö- (ISO 14001) och arbetshälsa och säkerhetsledningssystem (ISO 45001).

Martela innehar ett multi-site-certifikat för kvalitets-, miljö- och arbetshälsa och säkerhetshanteringssystem som omfattar ledning, försäljning och marknadsföring av användarorienterade arbets- och lärmiljöer samt konsulttjänster och flyttjänster för kontor- och offentliga lokaler. I certifieringen ingår även inköp, produktutveckling, provning, lagerhållning, leveransstyrning, tillverkning och återtillverkning av möbler (logistikcentret i Nummela, Finland), tillverkning av delmontage för stoppade möbler (produktionsanläggningen i Piaseczno, Polen) och tillverkning av möbelkomponenter (produktionsanläggningen i Kitee, Finland).

Quality policy (pdf)

ISO 9001:2015 Quality Management System Certificate (pdf)
ISO 14001:2015 Environmental Management System Certificate (pdf)
ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management System Certificate (pdf)

Kilta-stolar i en hög
Stolsben i trä i en stapel

Vi satsar på tidlös design och säger nej till slit-och-släng-kulturen

Tidlösa produkter fungerar från generation till generation. Exempelvis har Kilta-stolen funnits i vårt sortiment sedan 1955.

Konstruktionerna i våra produkter utformas så att de är enkla att reparera och underhålla. Deras livslängd kan förlängas genom att reparera och byta ut de delar som slits. Vi säkerställer att tillverkningen av våra produkter inte belastar naturen i onödan och att produktens olika delar är enkla att återvinna när livscykeln är slut. Produkterna designas till att vara modulära så att en större mängd produkter erhålls från en mindre mängd komponenter.

Materialet som används till Martelas produkter är träbaserade skivor och komponenter, metall- och plastkomponenter samt beklädnadsmaterial. I valet prioriteras slitstarkt, återvinningsbart och hållbart producerat material. Inköp av material och komponenter baseras på en tillförlitlig och inarbetad leveranskedja, som är belägen så nära produktionen som möjligt. Därigenom säkerställs högklassig och förutsägbar anskaffning med så låg miljöbelastning som möjligt.

Majoriteten av våra leverantörer innehar skogscertifiering FSC eller PEFC. Certifikatet talar om att skogarna sköts på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Allt trämaterial som vi använder kommer från hållbart odlade skogar.

Vi kräver även att alla våra leverantörer förbinder sig till kraven inom Martelas principer för hållbar verksamhet  samt inköpskedjan för Martelas hållbarhetspolitik. Produkterna är designade och tillverkade så att de är säkra att använda och vid tillverkning eftersträvas minimerad miljöpåverkan.

Vi optimerar även vår egen lokalanvändning och den energi som används vid vår produktion i Finland är huvudsakligen återanvändbar. Vid produktion och lagerföring optimeras lokalanvändningen genom att våra produkter tillverkas på beställning.

Stolsprovning i Martelas testlaboratorium

Produkttestning på Martela

Eget testlaboratorium garanterar att kraven uppfylls.
Vi har ett eget testlaboratorium i Nummela där vi bedömer våra produkters överensstämmelse med säkerhetskrav, inklusive produktens stabilitet, långsiktiga hållbarhet och ergonomi. Repeterbarheten av resultaten från testlaboratoriet verifieras genom ackreditering. FINAS ackrediteringstjänst har beviljat Martela ackrediteringsstatus enligt standarden EN 17025:2017 och ett mer detaljerat kvalificeringsområde finns på FINAS webbplats.

Våra underleverantörer tillhandahåller materialrapporter, såsom brandsäkerhet och emissionsnivåer av formaldehyd, för de produkter de levererar.

Läs mer om vårt företagsansvar!

Testlaboratoriet i Nummela är unikt, eftersom det är det enda laboratoriet i Finland som är ackrediterat för testning av 20 möbelstandarder för offentliga utrymmen. Läs mer om vårt testlaboratorium!