Vi på Martela har en stark vilja att skapa lösningar som verkligen stödjer våra kunders verksamhet. Kvaliteten syns i våra produkter, tjänster och arbetssätt. För oss är kvalitet en viktig del av det dagliga arbetet.

 Vår kvalitetsledning bygger på: 

  • Att möta kundernas förväntningar

  • Riskhantering i stället för problemlösning

  • Samarbete med externa och interna intressenter

  • Kontinuerlig förbättring

För Martela innebär kvalitet att uppfylla kundernas krav och förväntningar.
Våra nyckeltal fokuserar därför på samarbetet med kunden: leveransprecision, kundrespons och kundtillfredsställelse. Kontinuerlig förbättring säkerställs genom certifierade kvalitets- (ISO 9001), miljö- (ISO 14001) och arbetshälsa och säkerhetsledningssystem (ISO 45001).

Martela innehar ett multi-site-certifikat för kvalitets-, miljö- och arbetshälsa och säkerhetshanteringssystem som omfattar ledning, försäljning och marknadsföring av användarorienterade arbets- och lärmiljöer samt konsulttjänster och flyttjänster för kontor- och offentliga lokaler. I certifieringen ingår även inköp, produktutveckling, provning, lagerhållning, leveransstyrning, tillverkning och återtillverkning av möbler (logistikcentret i Nummela, Finland), tillverkning av delmontage för stoppade möbler (produktionsanläggningen i Piaseczno, Polen) och tillverkning av möbelkomponenter (produktionsanläggningen i Kitee, Finland).

Quality policy (pdf)

ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 Quality and Environmental Management System Certificate (pdf)

ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management System Certificate (pdf)

Produkttestning på Martela

Eget testlaboratorium garanterar att kraven uppfylls.
Vi har ett eget testlaboratorium i Nummela där vi bedömer våra produkters överensstämmelse med säkerhetskrav, inklusive produktens stabilitet, långsiktiga hållbarhet och ergonomi.

Med dessa tester ser vi till att våra möbler uppfyller höga kvalitets- och säkerhetskrav. Testerna följer EN-standarden och Martelas egna kvalitetsriktlinjer, som är baserade på ISO 9001-standarden.

Våra underleverantörer tillhandahåller materialrapporter, såsom brandsäkerhet och emissionsnivåer av formaldehyd, för de produkter de levererar.

Läs mer om vårt företagsansvar