Hållbarhet

Kvalitet är en viktig del av hållbarheten – ”En slitstark produkt är mest förmånlig vid användning”

150 000 tryck. Så många gånger trycks den träpress i form av en bakdel ned på sitsen på Martelas universalstol i testlaboratoriet innan modellen slutligen hamnar på marknaden. Universalstolen har designats för offentliga utrymmen, såsom besökare i kontorsbyggnader samt allmänna lokaler. Även stolens ryggstöd, armstöd och stolens framkant utsätts för belastningstest, upp till nästan en kvarts miljon gånger. En stol som ska användas i offentliga utrymmen kommer att utsättas för hårda påfrestningar så den trycks, rullas och böjs mest.

En arbetsstol för kontoret omfattar på grund av stolens olika funktioner såsom hjul och justerbar gasfjäder, ännu fler funktioner som ska testas.

Möbler testas redan i idéfasen, därefter i prototypfasen och längs hela resan innan den färdiga produktmodellen. Därför förekommer det sällan några överraskningar i typgodkännandefasen.

Utöver de europeiska EN-teststandarderna används även Martelas kriterium. När man bestämmer sig för att lansera en produkt räcker det inte bara att uppfylla kraven i produktstandarderna, utan produkten måste också kännas rätt och vara visuellt tilltalande med ett tidlöst designspråk.

Det finns separata standarder för olika möbelgrupper inom offentliga utrymmen, exempelvis kontorsstol, skrivbord, förvaringsmöbel, skolstol samt skolbord etc. Hyllans flexibilitet och hållfastheten hos olika komponenter testas. Bordet utsätts för tryck från olika håll och i kontorsstolen belastas gasfjädern och hjulen. En kontorsstol kan ha 7–8 olika rörliga delar, därför tar det mest tid att testa en kontorsstol. "Testningen tar vanligtvis 6–8 veckor dag och natt, vilket motsvarar 10 års användning. Vi simulerar en vanlig användningssituation och något över”, berättar Jarno Forsman, testingenjör på Martela.

Stolsprovning i Martelas testlaboratorium
Stolsprovning i Martelas testlaboratorium

Finlands enda testlaboratorium med fokus på att testa möbler för offentliga utrymmen

Testlaboratoriet i Nummela är unikt, eftersom det är det enda laboratoriet i Finland som är ackrediterat för testning av 20 möbelstandarder för offentliga utrymmen. Ackreditering beviljad av tredje part innebär att de testresultat som utförts i laboratoriet är reproducerbara och jämförbara med test från andra ackrediterade laboratorier.

Testlaboratoriet i Nummela grundades 1991, och sedan dess har Martelas representant varit aktivt involverad i att utveckla europeiska teststandarder för möbler i offentliga utrymmen. Martelas testlaboratorium fick sin första ackreditering 2013 och den nuvarande i slutet av 2021. Det närmaste testlaboratoriet som är ackrediterat enligt motsvarande produktstandarder finns i Sverige.

Kvalitet är hållbarhet

För närvarande är standarder relaterade till kontorsmöbler inte obligatoriska, till skillnad från till exempel standarderna för barnstolar. På Martela handlar dock testning först och främst om kvalitet och därmed hållbarhet.

EU ålägger redan nu att hänsyn ska tas till en produkts livscykelkostnader vid offentliga upphandlingar.

Livscykeln för en kvalitetsprodukt är längre än för en dåligt tillverkad produkt. Dess återvinnings- och återanvändningsmöjligheter är också bättre än för en produkt som tillverkats enligt villkoren för de senaste trenderna eller priset.

“Priskonkurrensen är stenhård och det är lätt att jämföra priset. Kunder, både konsumenter och organisationer, har inte lika enkla och billiga verktyg för att jämföra produkternas kvalitet. Testning utförd av ett ackrediterat laboratorium är det enda jämförbara sättet att säkerställa att en produkt faktiskt kommer att hålla för användning, säger Anne-Maria Peitsalo, hållbarhetschef på Martela.

Testar rotationen av kontorsstolens rullar
Testar ljudisoleringen av telefonkiosken

Bra kvalitet på en gång

Testlaboratoriet fungerar också som ett försäljningsargument. Besökare på Nummela får se vad som testas och hur det går till i praktiken.

”Kvaliteten behöver inte styrkas mer än så för besökarna. Det är roligt att se hur människors ögon öppnas och förståelsen växer, säger Forsman.

Martela betonar sambandet mellan kvalitet och hållbarhet. Fördelarna är även praktiska.

“Den mest prisvärda produkten för oss är slitstark, konstaterar Forsman. “Att upprätthålla kvaliteten lönar sig i längden. En kvalitetsprodukt ger upphov till färre reklamationer. Det är alltid dyrare och mer besvärligt att reparera än att göra något ordentligt på en gång. Testning är även optimering. Då använder man inte för mycket material i de produkter som lanseras på marknaden, vilket inte bara är mer ekologiskt utan också billigare”, konstaterar han.

Jarno Forsman, testingenjör på Martela