Arkivflyttar kräver särskilda specialistkunskaper från flyttdeltagarna och projektledningen.
En flexibel och bekymmersfri flytt kräver mycket planering och förberedelser. Själva genomförandet kräver även ansenlig koordinering. Vår flyttjänst erbjuder arkivflyttar i enlighet med nyckeln i handen-principen. Vi tar hand om allt som hör till flytten: planering och schemaläggning, packtillbehör, packning av arkivet, märkning av det packade materialet med hyllnummer, flytt av arkivmaterial från hylla till hylla samt bevarande av arkiveringsordningen. 

Vi säkerställer alltid förstklassig kvalitet på tjänsten och på arbetets resultat.

Archive
Moving men
  • Planering, organisering och implementering av en enda aktör

  • En enda kontaktperson ansvarar för projektet

  • Möblerna kompletteras enkelt genom oss

  • Återvinning är en fast del av tjänsten