Är er nuvarande lärmiljö funktionell? Främjar det kontinuerligt nya undervisnings- och inlärningssätt? Stöttar de olika lokalerna verksamhetskulturen och användningsbehoven, är de trivsamma och används mycket?

Nya sätten förutsätter förnyelse.
Lärmiljöns uppgift är att stötta inlärning och undervisning på ett för varje behov och tillfälle lämpligt sätt. Undervisnings- och inlärningssätten är i en brytningstid och i och med pandemin har förändringstakten ökat ytterligare. Exempelvis har distansskola varit aktuell under den senaste tiden när Covid19-situationen har förändrats.

Ingen vet än vad framtiden bär med sig och vilka förmågor som kommer att efterfrågas. Det är däremot tydligt att vi står inför många förändringar även framöver. Därför är det bra att även planera lärmiljöerna så att de är anpassningsbara och kan förändras i enlighet med sådana behov som ännu inte har identifierats.

Martelas koncept Lärmiljön som en tjänst är svaret på den utmaningen. Med hjälp av konceptet kan man skapa flexibla, mångsidiga inlärnings- och undervisningslokaler med utgångspunkt i användarnas individuella behov. Modellen garanterar att lärmiljön alltid är på topp.

An illustration of a person
Fördelar med konceptet Lärmiljön som en tjänst
  • Verksamhets- och inlärningskulturen förnyas

  • Lärmiljön dimensioneras och anpassas till förändringar

  • Du betalar en månadskostnad endast för det du använder

  • Ett enkelt, ansvarsfullt och flexibelt inköpssätt

Mansikkala skolcenter har cirka 1 400 elever och bedriver sin verksamhet i Finlands största skolbyggnad i trä i Imatra. Då lokalerna planerades låg fokus på utbildningsutrymmenas anpassningsförmåga. En servicemodell som gör det möjligt att lägga till, ta bort eller byta ut möbler efter behov användes för att köpa in möblerna. ”Ingen vet hur utbildning kommer att se ut om tio år, så det här är en modern lösning som ger bäst valuta för pengarna”, säger Sami Turunen, anläggnings- och säkerhetsansvarig på Imatra stad.

Tänk om lärmiljön alltid vore optimal och funktionell?

En användarcentrerad lärmiljö förnyas efter behov.
Undervisnings- och inlärningssätten blir allt mångsidigare. Nya rutiner och metoder förutsätter också att lärmiljön förnyas. Det lönar sig att göra detta på ett användarorienterat och inkluderande sätt.

Skolor och lärmiljöer har traditionellt sett planerats att hålla i tiotals år. Traditionellt sett har man vant sig vid att när man bygger en ny skola eller sanerar en gammal så köper man samtidigt nya möbler dit. Idag kan lärmiljöer ändå köpas in genom en flexibel servicemodell. Det innebär att möblerna hyrs och att lärmiljöerna under kommande år kan uppdateras smidigt när behoven förändras. Om man exempelvis efter tre år upptäcker att verksamheten i vissa lokaler förändras, kan möblerna returneras och nya införskaffas som stöttar den nya arbetsmodellen. Månadshyran ökar eller sjunker i takt med de genomförda förändringarna, och lärmiljön förblir alltid optimal. Servicemodellen passar utmärkt även för möblering av tillfälliga lokaler. När det är dags att återgå till de permanenta lokalerna, kan en del eller alla möbler returneras.

Den kontinuerliga optimeringen som ingår i servicemodellen garanterar alltid trivsamma och funktionella lärmiljöer. Kartläggningen som genomförs under bestämda tidsintervall säkerställer att lärmiljön alltid är uppdaterad och att såväl elever som lärare trivs med att arbeta där.

Two boys reading books
Classroom in Hiltulanlahti School
  1. Definition av mål och användarbehov
  2. Användarorienterad planering
  3. Genomförande och stöd av förändring
  4. En kontinuerlig insamling av användarerfarenhet – Analys av data (exempelvis årligen) – Uppdatering – Planering – Optimering vid behov 

Sammanställ ett lämpligt servicepaket

Skolor och läroanstalter är aktivitetsbaserade miljöer som ska betjäna sina användare på ett flexibelt sätt. Konceptet Lärmiljön som en tjänst garanterar en lärmiljö som alltid är på topp. Lärmiljön som en tjänst förverkligas alltid som en lösning baserat på organisationens och användarnas behov. Till paketet kan man välja definition av utvecklingsmål och -behov, inkluderande planering och förverkligande av lärmiljön.

I en kontinuerlig optimeringsmall ingår mätning och analys av lokalernas användning och användarerfarenhet, engagerande förnyelseplanering, möbler som en tjänst, optimerings- och återvinningstjänst och verksamhetskulturens utvecklingsarbete. Vi använder den insamlade informationen och utformar planer tillsammans med användarna. Martelas team ansvarar också för implementering och kontinuerlig optimering av lärmiljön.

Vill du veta mer?
Konceptet Lärmiljön som en tjänst är lättillgängligt. Med hjälp av insamlad användarerfarenhet och mätning av lokalernas utnyttjandegrad kan vi utveckla lärmiljön till en modern standard där användarnas behov uppfylls.
Bli en föregångare och be vår expert kontakta Dig.

Kontakta oss