Inredningsdesign Elsa Vuoskoski, Reetta Lukka och Paula Viertola
Imatra, Finland, 2020

Mansikkala skolcenter bedriver sin verksamhet i Finlands största skolbyggnad i trä, nära floden Vuoksen. I skolhuset samsas förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola och sammanlagt cirka 1 400 elever. Träbyggnaden är en tydlig symbol för Imatra stads mål att bli koldioxidneutrala före år 2030.

För ungefär fyra år sedan bestämde sig staden för att göra sig av med nio skolbyggnader och förlägga undervisningen i tre olika skolcenter. Investeringen har genomförts som ett livscykelprojekt, vilket innebär att byggföretaget ansvarar för underhållet av fastigheten i 20 år. Planeringen av anläggningarna har särskilt fokuserat på inlärningsmiljöernas anpassningsbarhet, tillgänglighet till utrymmen och hantering av ljudbilden.

Korridor i Mansikkala skolcenter
Matsal på Mansikkala skolcentrum

Att involvera användarna i planering underlättade förändringshantering

Arbetet med inredningen genomfördes som en tvåstegsupphandling. Sami Turunen, anläggnings- och säkerhetsansvarig på Imatra stad, förklarar: ”I och med att undervisningsmodellerna förändras och skolorna blir större är det viktigaste att ha kontroll över situationen, se till framtiden och att vara flexibel och anpassningsbar. Tvåstegsupphandling innebär att planeringen från början genomförs gemensamt och att användarna också är delaktiga i processen.”

Involverande planering erbjöd en värdefull möjlighet till gemensamma diskussioner. Processen inleddes genom att skapa en samlad förståelse för användarnas dagliga aktiviteter i lokalen och därefter togs de faktiska besluten om möbelbehov under workshoppar. Stor hänsyn togs till de olika användargrupperna, vilket hjälpte till att belysa olika perspektiv och behov. En tydlig önskan som lyftes fram av eleverna var en ergonomi som kan modifieras och därmed möjliggöra ett mer aktivt arbete. ”Det involverande tillvägagångssättet innebar att arbetet gick framåt på ett systematiskt och okomplicerat sätt. Processen gjorde att vi kunde skapa en underbar stämning av gemensam utveckling och vi upplevde fantastiska stunder av inspiration”, säger Paula Viertola, specialist på utbildningsmiljö på Martela.

Utsikt till nedervåningen
Klassrum i Mansikkala skolcenter

Eeva Turunen, Olli Pursiainen och Martelas designer Elsa Vuoskoski och Reetta Lukka samt lärmiljöspecialist Paula Viertola designade inredningen i nära samarbete med arkitekterna på Arkkitehtitoimisto Perko. Det fantastiska samarbetet vid valet av möbler, möbelmaterial och -färger resulterade vacker harmoni med byggnadens arkitektur. Martela ansvarade även för leveransen av fristående möbler och mattor. Alla medarbetare fick också möjlighet att kommentera på valet av möbler och lokalernas övergripande utformning på en popup-workshop som hölls i Imatras stadshus. En viktig fas under införandet av de nya lokalerna var workshoppen Flytta in i nya lokaler, där personal och elevrepresentanter diskuterade möjligheterna som de nya lokalerna erbjuder och vilka verksamhetsmodeller som krävs för att implementera dessa möjligheter.

Hur kommer utbildningen på Mansikkala skola att se ut om tio år?

Populariteten för Mansikkala och skolan visade sig vara mycket större än väntat, och detta skapade ytterligare utmaningar för implementeringen utöver de som redan fanns i och med pandemin. Sedan byggandet av ytterligare lokaler färdigställdes har användarna varit mycket nöjda med sina nya lokaler. Uppdragsgivaren Lasse Tiilikka har följande att säga om de möjligheter som lokalerna erbjuder: ”Med hänsyn till begränsningarna har de nya anläggningarna lyft samarbete till en helt ny nivå. Lokalerna har utformats för att vara anpassningsbara – utrymmen för grupparbete och hörn för tyst arbete är särskilt viktiga platser för eleverna. En kommentar från en elev i grundskolan – ”Det är precis som att resa och vara på ett hotell!” – visar på hur glada eleverna är. Ibland när jag är på skolan måste jag nästan nypa mig själv, eftersom jag har svårt att ta in att jag har turen att jobba på en sådan här plats.”

Under det första året har mindre ändringar av lobbyns utformning redan gjorts och beslut har redan tagits om att vidareutveckla lokalerna. ”Möbelinköpen gjordes flexibelt genom att en del av möblerna köptes in via en servicemodell som gör det möjligt att lägga till, ta bort eller byta ut dem efter behov. Eftersom ingen vet hur utbildning kommer att se ut om tio år är det en modern lösning som ger bäst valuta för pengarna”, säger Sami Turunen.

Genomförande: Martela-center, Offimar Oy