Professionell montering är ett lagspel
Transport och montering av möbler sker genom ett noggrant samarbete. Noggranna förberedelser är av största vikt. Martelas erfarna experter upprättar alltid leverans- och monteringsplanen tillsammans med kunden, och planerna förverkligas med kompetens.

I ett lyckat monteringsprojekt kombineras ett grundligt tidsschema, effektiv implementering och minimala störningsmoment. Martelas helhetstjänst färdigställer effektivt arbets- och inlärningsmiljöer i enlighet med planerna. Att så snabbt som möjligt återvända till vardagen sparar både tid och pengar.

I vår tjänst tar vi även hand om förpackningsmaterial till möblerna och genomför en noggrann återvinning. Som tilläggstjänst återvinner även gamla överflödiga möbler i samband med leveransen av nya möbler.

  • Planering, organisering och genomförande av ett och samma företag
  • En enda kontaktperson ansvarar för ert projekt
  • En lyckad och krångelfri montering 
  • Det är enkelt att komplettera med möbler genom oss
  • Återvinning utgör en del av vår tjänst