Blogg

Söker du efter ny balans?

De senaste 18 månaderna har påskyndat den förändring som redan var på gång mot mer flexibelt arbete som inte är beroende av en speciell plats. 45 % av kontorsarbetare uppskattade under pandemin att om de fritt får välja i framtiden, skulle de arbeta på distans 3 dagar i veckan (Martela Insight, n=3032). Tidigare var premissen att man är på kontoret om man inte meddelat något annat. Under pandemin blev det istället tvärtom. Vad kommer hända med balansen mellan distansarbete och kontorsarbete efter pandemin? Hur ska kontorets lokalanvändning kalibreras om för att motsvara förändrade arbetssätt?

En balanserad arbetsvecka

I fortsättningen kommer arbetsmiljöerna att vara ett ekosystem, där arbetstagaren väljer det mest lämpliga för sitt arbete och sin dag. Arbetsgivaren erbjuder ramarna inom vilka personalen kan röra sig fritt. Det ser ut som att det inte finns någon återvändo till den gamla premissen, men hur uppnås en balans när det omfattande distansarbetet upphör? Här hittar du tips för en ny balans.

  1. Lyssna och diskutera: Red ut hur distansarbetet har fungerat. Hur går det med uppgifterna jämfört med tidigare, hur har välbefinnandet utvecklats, hur upplever personalen att distansarbetet passar med det egna arbetet? Den förlängda rekommendationen om distansarbete har avslöjat både plus och minus med distansarbete. Distansarbete upplevs stödja koncentrationskrävande arbete, distansmöten och samtal. Ofta känns det som att individuella uppgifter går effektivare att utföra än på kontoret. Har ni upplevt samma sak?
  2. Se till helheten: Ibland riktar fördelarna på kort sikt bort uppmärksamheten från konsekvenserna på lång sikt. Detsamma gäller distansarbete. Vid anpassningen av distansarbetets spelregler bör man tänka på att det finns många osynliga fördelar med att vara på kontoret och träffa andra människor. Det är enklare att be om hjälp, man får veta hur andra mår, andras entusiasm smittar, sammanhållningen förbättras och organisationens helhet tar form när man träffar människor från olika enheter. Hur ofta vill er personal vara på kontoret i fortsättningen, kan ni hitta en naturlig balans? Eller behöver ni gemensamma rekommendationer, överenskommelser eller spelregler om var arbetet får utföras och i vilken utsträckning?
  3. Identifiera uppgifterna: Olika uppgifter och roller samt personligheter och även livssituationer påverkar i vilken omfattning distansarbete är bra. Det är givande att utifrån arbetsroller, diskutera om vad som är den bästa balansen. Kan det vara så att personen själv trivs bra med distansarbete men att det vore bra för andra om personen var tillgänglig på kontoret? Vanligtvis är det så att de som utför utvecklingsarbete, har mycket kontakt med andra och kommer med nya idéer, gagnas mest av att vara på kontoret. Räcker virtuell tillgänglighet för personer med serviceroller?
  4. Guida varsamt: Det personliga engagemanget och motivationen blir lidande om en medarbetare känner att hens behov inte lyssnas på. Det är således bra för personalen att ha så stora möjligheter som möjligt att fritt välja en plats för sitt arbete. Genom samtal kan man förstå situationen även från andras perspektiv. Stötta smarta arbetsmiljöval och bestäm tillsammans vilken som är den bästa lösningen för organisationen eller teamet.

Och hur hittar man en ny balans för kontoret? Läs fortsättningen till bloggen här!

Om du känner att du behöver hjälp med att stötta personalen i att hitta den nya balansen, så hjälper vi dig gärna!
Kristin Breitenau

Kristin Breitenau, Workplace Development Manager, Martela Sverige

Miia Leppänen

Miia Leppänen, Workplace Specialist, Martela Finland

miia.leppanen@martela.com
+358 50 556 2783
I sitt arbete använder våra arbetsplatsspecialister data som samlas in från många arbetsmiljöer och bästa praxis för att skapa en optimal arbetsmiljö för varje organisation. Med hjälp av våra experter säkerställer du en framgångsrik förändringsprocess som också är beredd på framtida förändringar.
Möt våra arbetsplatsspecialister!