Hållbarhet

Arbetsmiljöns hållbarhet börjar vid planeringen – helheten avgör

Även arbetsmiljön måste stödja företagets hållbarhetsmål. Det lönar sig att se över alla miljökonsekvenser från arbetsmiljöns hela livscykel. Används lokalerna på ett optimalt sätt eller uppstår utsläpp på grund av onödiga kvadratmetrar? Det är dags att agera nu, morgondagen formas av de val vi gör idag.

Företagen förnyar nu sina arbetslokaler i snabb takt till att motsvara arbetsförändringen. Samtidigt vill allt fler företag säkerställa att arbetslokalerna stödjer företagets hållbarhetsmål.

Hållbarhet i arbetsmiljön är en flerdimensionell fråga. Det lönar sig att granska detta såväl beträffande ändamålsenligt antal kvadratmetrar till hur lång livslängden är på möbler och arbetsredskap samt hur lokalerna stöder medarbetarnas välbefinnande.

Hållbarhetens tre dimensioner

Som mål bör man sätta upp en heltäckande hållbarhet som täcker såväl de ekonomiska som sociala och ekologiska effekterna. Hållbarheten är kopplad till varje fas i livscykeln från planering till kontinuerlig utveckling av lokalerna. Valet av klädsel till enstaka möbler är en del av en mer hållbar verksamhet, men först finns det skäl att lyfta blicken och se över helheten.

”Arbetsmiljöns koldioxidavtryck byggs utifrån lokalens storlek, dess användning och möbler. Många uppmärksammar miljöpåverkan för enskilda möbler när det exempelvis kan ha större inverkan att använda kontorets lokaler på ett effektivare sätt. Här spelar en erfaren inredningsdesigner en stor roll när det gäller att göra en avvägning mellan olika uppgifter”, konstaterar Anne-Maria Peitsalo, hållbarhetschef på Martela.

En och samma lösning passar inte alla. Man bör alltid följa upp lokalens effektivitet och personalens tillfredsställelse så att välmenande förändringar inte försämrar arbetets effektivitet och personalens välbefinnande.

“Lokalanvändning, lokalens användningsgrad och användarnas arbetsnöjdhet utgör en triangel inom vilken man måste sträva efter balans. Om ett minskat antal kvadratmetrar leder till en drastisk sänkning av arbetseffektiviteten, kan värdet av företagets utsläppsminskning som sparandet av utrymme leder till ifrågasättas”, säger Peitsalo.

Undvik överflöd – och slit-och-släng

Martela arbetar kontinuerligt för att förbättra hållbarheten i arbetsmiljöerna i våra kundorganisationer. Slitstyrka och tidlös design spelar en stor roll i produkternas hållbarhet.

Det värsta svinnet utgörs av överflödiga och oanvändbara möbler. Enligt en rapport från European Environmental Bureau slänger företag och konsumenter inom EU 10 miljoner ton möbler varje år. Majoriteten hamnar på soptippen och förbränningen.

“Det är mycket viktigt att kunna fastställa behoven när man vill minska svinn, för att undvika att överflödiga möbler köps in. I produktionen är vår tanke att göra varje produkt så högklassig och hållbar att de kan användas så länge som möjligt”, säger Peitsalo.

Eftersom ett företags behov förändras många gånger under möblernas livscykel, erbjuder Martela även möjligheten att köpa hela arbetsplatsen som en tjänst. Då betalar företaget en fleksibel månadsavgift och har alltid tillgång till en ändamålsenlig arbetsmiljö. Möblerna utgörs av nya och renoverade möbler från Martela.

“En och samma medarbetare behöver inte använda samma bord inom samma företag under flera år. Det viktigaste är att bordet är ändamålsenligt och kommer till användning – oavsett vem som använder det och var det står”, säger Peitsalo.

Möbler och råvaror cirkulerar

En bra produkt tål användning och håller så länge som möjligt. Via Martela Outlet i Finland och via en samarbetspartner i Sverige säljer därför Martela möbler som har renoverats och underhållits.

Vårt mål är att skapa så lite avfall som möjligt. Exempelvis byggs en besöksstol vanligtvis av formpressat trä och metallben. Metall har redan återvunnits under flera år och det finns inarbetade insamlings- och återvinningssystem för det. Som material försvagas inte dess egenskaper av att den smälts på nytt.

”Det finns utmärkta återvinningssystem för metall över hela världen. Anrikning av metall från malm är väldigt energiintensivt, så användning av återvunnen metall är ett enkelt sätt att kapa utsläpp från produktens livscykel”, konstaterar Peitsalo.

Träbaserade material som används vid möbeltillverkning är besvärliga och dyra att återanvända. Hållbart producerat och förnybart trämaterial är som förnybar naturresurs emellertid ett mer miljövänligt och lågemitterande val.

“Trämaterialet i en stol kan användas upp till 20 år, därefter är det ekonomiskt smartaste och miljövänligaste användningssättet att utnyttja det som avfall för energiutvinning. För oss är det också viktigt att det trä vi använder alltid kommer från hållbart odlade skogar”, säger Peitsalo.

Att ta hänsyn till hållbarheten är ett mångdimensionellt och långsiktigt arbete där det är av stor betydelse att identifiera alla de viktigaste besluten. En erfaren samarbetspartner hjälper er att föra utvecklingen i rätt riktning. Kontakta oss gärna om du behöver ett bollplank.