15.2.2019
Lärmiljöer

Framtidens lärmiljö verkar i en cirkulär ekonomi

Blogg: Eerikki Mikkola, Offering Manager, Service Design Management ja Henna Immonen, Business Manager, Education

Föreställ dig en skola som uppfyller de läroplaner som förnyas nu och nästa år och där betoningen ligger på individuellt lärande. Föreställ dig en inlärningsmiljö där alla klassrum och övriga inlärningslokaler erbjuder bästa möjliga ramar för att studera ensam, i grupp eller i en nätmiljö. Föreställ dig också ett skolförråd utan några överflödiga stolar eller bord som tagits ur bruk och som nu står och samlar damm. I många kommuner är det här väldigt aktuella mål.

Beslutsfattare inom undervisningssektorn kan överraskas av en närmast omöjlig fråga: hur ska vi kunna planera och möblera våra skolor så att de motsvarar våra nya undervisnings- och inlärningssätt också om 5–10 år?

Som tur är behöver ingen längre försöka förutspå framtiden och slutföra allting med en gång. Konceptet "Lärmiljön som en tjänst" medför just den efterlängtade flexibiliteten, användarorienteringen och reaktionsförmågan gällande skolornas planering och inköp vilket efterfrågas så mycket idag.

Med servicemodellen kan man skapa mångsidiga inlärnings- och undervisningslokaler som enkelt kan anpassas. Genom workshoppar och användarenkäter tar man hänsyn till alla användares – inklusive elevernas – behov. Tjänstens viktigaste del är den kontinuerliga utvecklingen och optimeringen av inlärningsmiljön, med utgångspunkt i detaljerad information om användarupplevelsen och utnyttjandet av lokalerna.

Inte en enda möbel behöver längre ägas

Den främsta fördelen med Lärmiljön som en tjänst -konceptet är att den skapar ramar att förnya inlärningsmiljön med utgångspunkt hos användarna. En modern skola är ingen statisk lokal och just servicemodellen sänker tröskeln för att göra förnyelser och också våga prova djärvare experiment. Först när den fysiska inlärningsmiljön förändras är det möjligt att också förvänta sig förändringar i undervisnings- och inlärningssätten.

Tack vare servicemodellen behöver skolan inte längre äga några möbler utan helheten kan hyras som en enda tjänst. För en fast månadskostnad ansvarar serviceleverantören för att inlärningsmiljöerna i augusti står färdiga för att exempelvis ta emot en större årskull elever än tidigare.

Skolan eller kommunen behöver alltså inte fundera över vad man ska göra med skolans möbler om fem eller tio år. Martela ser till att överflödiga möbler hittar nya hem exempelvis via Martela Outlet-butiken och att skolan istället får ta emot de inredningslösningar som passar bäst för tillfället.

Servicemodellen är en del av vår devis “Waste Nothing” som är ett konkret sätt att införa den cirkulära ekonomin i finländska skolor i praktiken. Den är också ett välkommet sätt för beslutsfattarna i kommunen att hantera totalkostnader: om inga möbler köps in, behöver man heller inte göra några större engångsinvesteringar.


En gemensamt utvecklad skola

Vi har glädjen att dela med oss av goda nyheter från fältet. Exempelvis så är Kalasatama Urban Lab i Fiskehamnen i Helsingfors en plats för evenemang och kreativt samarbete med målet att skapa en “superflexibel plats” för invånarnas eget bruk. Där kommer vi att provköra vår servicemodell och tillsammans testa hur lokalens inredning väldigt snabbt kan anpassas.

Den här användarcentrerade metoden som utnyttjar tjänstedesign med vilken vi har skapat hela vår servicemodell, är en fast del av den lösning vi erbjuder skolor.

I Lärmiljön som en tjänst -konceptet, är användarnas åsikter, samutveckling och data om utnyttjandegrad en del av planeringen av utgångsnivån liksom den kontinuerliga optimeringen. Därigenom skapar man såväl lärmiljöer som bäst uppfyller behoven men också ett naturligt sätt att förbättra gemenskap och användarupplevelse hos både elever och lärare.