Inredningsdesign Reetta Lukka och Elsa Vuoskoski
Kouvola, Finland, 2022

Ratamokeskus i Kouvola är ett modernt sjukhus och en social- och hälsocentral som inledde sin verksamhet våren 2022 och som tillhandahåller omfattande och mångsidiga lokaler för hälso- och socialvårdstjänster under ett och samma tak. Lokalerna omfattar totalt 20 000 m2 och där finns ett omfattande utbud av hälso- och socialvårdstjänster från primärvård till specialistvård. Dessutom inkluderar lokalerna även funktioner inom intern och extern logistik och så finns där en café-restaurang som ligger på första våningen.

”Utgångspunkten i vår planering var att skapa en modern sjukhusmiljö som stärker patienternas välbefinnande och positiva vårdupplevelse och som även främjar effektivt arbete och välbefinnande hos personalen”, berättar Reetta Lukka, inredningsdesigner på Martela.

En aktiv dialog gav ett fungerande slutresultat

Ratamokeskus förverkligades som omvänt anbudsförfarande. Redan i ett tidigt skede inleddes en aktiv teknisk dialog, som möjliggjorde att användarna kunde beskriva detaljerade lokalspecifika behov. Målet var att få hållbara, ergonomiska och högklassiga kontorsmöbler till sjukhuset för krävande behov för personal och kunder.

I skedet med anbudsbegäran förverkligades den planering för testlokalerna som kunden valt utifrån lokaltyp. Dessutom upprättades stilkoncept med färgvärldar som anpassade sig efter arkitekturen. I koncepten inkluderades möbler, färger och material. Den viktigaste faktorn i planeringen av möbel- och materialval var säkerhet: ergonomi, användbarhet, enkel rengöring, beaktande av eventuella stötar och kantring i möblernas formspråk samt stabilitet, hindersfria vyer och tillräckliga passager.

Anbudsbegäran inkluderade kontorsutrymmen, vänt- och mötesområden, möbler i mottagningsrum, vilorum, konferensrum, terminalvårdsutrymmen och café-restaurangens helhet.

Café-restaurang på Ratamokeskus
Noora soffgrupper i Ratamokeskus café-restaurang

“Lokalens betydelse ökar i sjukhusmiljöer eftersom ljudvärlden, belysningen och atmosfären kan belasta såväl kunder som personal. Detta beaktades vid planeringen av färg- och materialval”, berättar Lukka. Blåa nyanser stödjer människans naturliga behov av tystnad och harmoni, gröna nyanser lugnar ned medan röda nyanser ger energi och ökar kreativiteten. Närmiljön beaktades i de bildteman som valdes för de akustiska elementen: exempelvis pryds ett av väntrummen av växten groblad, ratamo på finska, som genom tiderna har använts som ett läkemedel och som även ingår i sjukhusets namn.

I det andra skedet genomfördes de slutliga planerna. Planerna byggde på tidigare upprättade lokalkoncept där detaljer och specialbehov bestämdes genom att framtida lokalanvändare engagerades indelade i team. På detta sätt kunde harmonin i lokalerna sett till arkitekturen förverkligas trots helhetens omfattning.

Det vackra slutresultatet smälter samman till en del av byggnadens arkitektur

Syftet med designen var en lämplig, ändamålsenlig och enhetlig inredning lämplig för sjukhusmiljön. Slutresultatet har varit lyckat och lokalernas funktionella behov har beaktats bl.a. med hänsyn till sjukhusmiljöns specialbehov: tillräckligt breda passager, möbler som sitter stadigt på plats, rundade och mjuka hörn och flexibla och till sina färger harmoniska möbler som ger en känsla av trygghet till utrymmets användare.

“Utgångspunkten för all design hos Martela är empati, ergonomi och estetik samt etik, ekologi och ekonomi”, säger Lukka.

Sola stolar och Alku bord
En lugn sittplatser i Ratamokeskus café-restaurang

Färgvärlden i lokalernas möbler har även fått beröm för sitt sätt att smälta in som en del av arkitekturen.

“Vi har fått positiv respons på vår användning av färger. Särskilt café-restaurangen har varit omtyckt av personalen och för de som gör ärenden i lokalen. Lokalens mångsidighet, de olika sittgrupperna, särskilt soffgrupperna Noora i mitten av lokalen, är populära. En bra plan och ett bra genomförande gav ett optimalt slutresultat”, säger Tiina Holm, utvecklingskoordinator och projektansvarig på Ratamokeskus.

Genomförande: Martela-center, Offimar Oy

Senaste referenser