Inredningsdesign Reetta Lukka, Jonna Rehmonen och Elsa Vuoskoski
Åbo, Finland, 2018

Sommaren 2018 färdigställdes Syvälahtis nya allaktivitetshus i Hirvensalo i Åbo. Under ett och samma tak finns en skola för 600 elever, ett daghem för 140 barn, bibliotek, rådgivningsverksamhet, samt lokaler för ungdomsverksamhet och skolhälsovård.

Åbo stad hade som mål att låta uppföra en multifunktionell och trygg byggnad som på bästa sätt skulle betjäna alla olika användare samt erbjuda en modern, hälsosam och inspirerande inlärningsmiljö.

Framtidens pedagogiska lär- och uppfostringsmiljö

Syvälahti allaktivitetshus genomfördes som en alliansentreprenad med parterna Visible (NCC Suomi och Caverion Suomi), Verstas Arkkitehdit och Åbo stad. Martela ansvarade för objektets inredningsdesign och möblering.

”En grupp fackmän från olika branscher delade under projektet ett tydligt gemensamt mål och uppnådde också väldigt goda resultat. Vi förverkligade ett hus och lokaler som gör det lättare att uppnå målen i läroplanen. Möbellösningarna spelade en avgörande roll för det lyckade slutresultatet. Och det kanske viktigaste av allt, människorna har varit väldigt nöjda”, konstaterar Jarmo Salo, rektor på Syvälahtis skola.

Flera av lösningarna i Syvälahti allaktivitetshus främjar förverkligandet av den nya läroplanen: inlärningsmiljön stöttar elevernas självförverkligande, nya upplevelser och samhörighet. Allaktivitetshuset är en miljö för både individuellt och gemensamt bruk som passar alla åldrar, där interiören enkelt kan anpassas efter behov och användas för mångsidig inlärning. De kvartersliknande inlärningslokalerna stöttar kompanjonlärarskap som innebär att minst två lärare planerar, leder och utvärderar den överenskomna helheten. Därigenom blir det enklare att svara på elevernas individuella behov.

“Personalens gemensamma lokaler erbjuder en plats för interaktion och avkoppling. Det har varit fint att se hela husets personal umgås i vår kafeteria”, berättar Salo.

Användaren framför allt

När det gällde att nå de uppsatta målen, spelade utöver de nya utrymmeslösningarna, också möblerna en viktig roll för helheten.

Med möbleringen strävade man efter att stötta en enhetlig och trivsam atmosfär i huset. Dessutom skulle möblerna främja verksamheten, vara ergonomiska, flexibla, slitstarka och ekologiska.

Byggnadens lokaler såsom biblioteket och ungdomslokalen används aktivt också på kvällar och helger. Redan i planeringsstadiet tog man hänsyn till att allaktivitetshuset skulle vara lätt att städa och hålla i ordning. För att underlätta användarnas vardag installerades också ett tidsbokningssystem som ska främja en mångsidig användning av huset.

“Det är designerns ansvar att säkerställa att det färdiga utrymmet är funktionellt. Under planeringen av möbleringen koncentrerade vi oss på utrymmets olika användare, så att den färdiga helheten skulle kunna betjäna alla på bästa möjliga sätt. Målet var klart och tydligt under hela planeringen och detta syns nu också i praktiken”, berättar Martelas inredningsdesigner Reetta Lukka.

Senaste referenser

Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer