Inredningsdesign Reetta Lukka och Elsa Vuoskoski, involveringsprocess Paula Viertola
S:t Karins, Finland, 2022

Hovirintas praktfulla skola i S:t Karins, Finland byggdes där den gamla skolan rivits och lokalerna togs i bruk i februari 2022. I den nya skolbyggnaden finns lokaler för klasserna 1–6 samt förskoleundervisning för finskspråkiga Hovirinta skola samt svenskspråkiga S:t Karins svenska skola med sammanlagt cirka 600 elever. De två skolorna samarbetar i praktiska frågor, bland annat planering av temadagar och använder till viss del samma utrymmen. Skolornas elever träffar varandra i mötesutrymmen och på gården.

Involvering som ett verktyg för förändringsledning

Skolan förverkligades som en tvåstegsupphandling, vilket möjliggjorde en involverande planering samt att kostnaderna kunde förutses. Paula Viertola, lärmiljöexpert på Martela och Reetta Lukka och Elsa Vuoskoski, inredningsdesigners, engagerade i stor utsträckning personal och elever i workshoppar, vilket gav omfattande information om behoven av lokalernas funktionalitet samt möblerna. Involvering fungerade även som ett verktyg för förändringsledning och gjorde det lättare att börja använda lokalerna. Målet var att skapa funktionella, modifierbara lokaler som stödjer den nya verksamhetskulturen.

Personalen deltog engagerat i planeringen, efter de tillfälliga lokalerna ville man nu att de nya lokalerna skulle bli så bra som möjligt. Involveringsprocessen skapade en aktiv och öppen kommunikation som bidrog till att ett bra slutresultat uppnåddes. Med testlokaler konkretiserades planeringsriktningen och nödvändiga förändringar genomfördes.

Förskolebarn och lärare
Elever och lärare

Inspiration från närnaturen

Man ville att färgerna i lokalerna skulle vara sinnesvänliga för att hjälpa till att upprätthålla aktivitetsnivån och minska rastlöshet. Färgvärlden har fått sin inspiration från den vackra naturen i närheten. När det gäller valet av möbler föredrogs tidlös och hållbar design, ergonomi och möbler som var enkla att flytta. För att uppnå en enhetlig helhet, användes i designarbetet samma produktfamiljer i hela byggnaden. Möblerna kan då vid behov flyttas mellan olika utrymmen. Lokalerna passar väl för kompanjonlärarskap och gör det möjligt för eleverna att både sitta i grupper men även att avgränsa sina egna lugna platser.

De nya lokalerna ökar samverkan

Maria Engblom, rektor på S:t Karins svenska skola är nöjd med slutresultatet: ”Skolan motsvarar väl de ursprungliga målen: lokalerna är funktionella och möblerna och färgerna är vackra. Dessutom bidrar det konstprojekt som genomförts på skolan med ett eget personligt uttryck. Jag tycker det här är Finlands vackraste skola.” Taina Tilvis, rektor på finskspråkiga Hovirinta skola, har redan sett att de nya lokalerna har ökat samverkan – de avdelare som avgränsar utrymmena lämnas ofta öppna. Även personalen har tagit emot lokalerna med glädje: undervisningslokalerna är funktionella och personalrummet är nu en omtyckt andhämtningsplats för pauser under skoldagen. Något som ska vidareutvecklas är att förbättra förvaringsutrymmet. Responsen från eleverna har endast varit positiv: telefonhytterna och båsen är populära, matsalen presenteras stolt för föräldrarna och man trivs i specialutrymmena i gympasalen och klasserna för musik samt trä- och textilslöjd.

Martela ansvarade både för skolprojektets användarbaserade lokal- och möbeldesign samt för övriga livscykeltjänster: projektledning, leverans och montering av nya möbler, tömning av tillfälliga lokaler, mellanlagring och leverans av möbler till olika enheter samt hållbar återvinning av överflödiga möbler.

Lärarmöte i konferensrummet
Lärarrum

Senaste referenser

Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer