Inredningsdesign Anne-Mari Juutilainen och Elsa Vuoskoski
Kuopio, Finland, 2019

Ett funktionellt centrum för bostadsområdet

Hiltulanlahti i Kuopio, Finland är ett område med småhusbyggande med stark tillväxt och utveckling. Sommaren 2019 färdigställdes där en ny skolbyggnad som livscykelprojekt. I skolans planeringsskede togs hänsyn till områdets tillväxt och möjligheten att bygga ut skolan senare. Under samma tak återfinns för närvarande årskurserna 1–6 med plats för 300 elever samt daghem och förskola för 200 barn. Personalantalet uppgår till sammanlagt 50.

Utgångspunkten var en effektiv användning av lokalerna samt att de skulle kunna anpassas till de olika behoven i användargrupperna – den nya skolbyggnaden är tänkt att bli ett funktionellt centrum för bostadsområdet.

Målet var att skapa och utveckla en inlärnings- och verksamhetsmiljö som effektivt stöttar den nya läroplanen, möjliggöra förverkligandet av kooperativt och fenomenbaserat lärande samt mångsidiga pedagogiska lösningar och främja välbefinnande.

Planering tillsammans med personalen

Ett av de centrala elementen vid användarbaserad planering är att inkludera olika användargrupper i planeringen redan i ett tidigt skede av projektet. På så vis har användarna möjlighet att påverka de beslut som ska fattas i planeringsprocessens olika skeden. Hela personalen deltog i den definitionsworkshop som Martela arrangerade och dess innehåll utformades till materialet i den omvända upphandlingen.

I inredningsdesignen har noggrann hänsyn tagits till olika arbetsaktiviteter, som växlar från styrt och diskussionsinriktat, till självständigt och koncentrationskrävande arbete. Varje elev har en egen personlig inlärningsstil och med möblerna ser man till att var och en har möjlighet att arbeta på önskat sätt samtidigt som man formar en positiv inlärningsupplevelse.

En trivsam miljö stöttar inlärningsprocesserna och förbättrar studieresultaten, främjar individens heltäckande utveckling samt motiverar hela personalen till en positiv förändring. ”Gemenskap, samverkan mellan såväl vuxna som barn, är en viktig del av verksamhetskulturen på vår skola”, berättar rektor Harri Korteniemi.

Martela's Pinta Triangle tables and Grip NxT chairs in Hiltulanlahti School
Hiltulanlahti School in Kuopio, Finland

Flexibla lokaler med möbler

Möblerna stöttar flexibla arbetsmiljöer, grupparbete och virtuella inlärningsmiljöer. Möblerna främjar inlärning och erbjuder vid behov också möjlighet till studiero. ”Möblerna ska stötta verksamheten och uppmuntra användarna att testa och förnya sitt arbete”, konstaterar Anne-Mari Juutilainen, inredningsdesigner på Martela.

Lokalernas möblering kan kombineras och modifieras. En hållbar utveckling var också ett av de teman som styrde utformandet – möblerna är hållbara, lättskötta samt kan regleras så att de passar användare i olika åldrar och med olika fysionomi.

”För skolan har användbarhet, trivsamhet och färgval varit viktigast i möbelplaneringen. Möblernas färger är lugnande och behagliga, stöttar koncentration och motiverar till engagerande inlärning. Personalrummet är väldigt trivsamt och rogivande. Där kan man slappna av under arbetsdagens pauser, men det passar också utmärkt att hålla möten där. Allt som allt har skolarbetet fått en fin start. Vi har en fantastisk skola”, summerar Korteniemi.

Senaste referenser