Vi strävar hela tiden efter att förbättra vårt hållbarhetsarbete, och som en del av vårt producentansvar försöker vi också att vara så öppna och redovisande som möjligt när det gäller våra egna produkters miljöpåverkan. Därför står hållbarhet och miljö alltid i centrum när vi designar nya produkter – från idén och den allra första skissen till dess att möblerna lämnar vårt lager. Men resan tar inte slut där. Vi tänker noga igenom återvinningsaspekterna, för varje komponent. Möbler från Martela ska alltid vara säkra att använda och designade för att hålla och användas länge.

Läs mer om våra produkters miljöpåverkan och vårt förbättringsarbete (pdf)

Att mäta koldioxidavtryck

Att mäta produkternas koldioxidavtryck är ett tydligt sätt att redovisa produkternas miljöpåverkan, och underlättar också jämförelsen mellan olika produkter. Därför har vi börjat mäta och redovisa våra produkters koldioxidavtryck fram till dess att de lämnar vårt lager. Ambitionen är inte bara att ge en siffra rakt upp och ner; vi vill också dela med oss av informationen bakom siffrorna.

Vi är en av de första som erbjuder våra kunder så djupgående information, och anledningen är självklar. Vi vill underlätta ditt eget hållbarhetsarbete och öka förståelsen för hur du påverkar miljön, bland annat genom att använda våra produkter.