Få ut det mesta av dina kontorsytor.
Vet du hur ditt kontor kommer att tillgodose behoven av hybridarbete i framtiden? Realtidsdata om arbetsmiljön berättar hur arbetsmiljön fungerar, vilka ytor medarbetarna föredrar och vilka inte – den säkerställer att arbetsytan tillgodoser medarbetarnas verkliga behov. Den ger också stöd för säker återgång till kontoret.

Baserat på vår uppskattning kommer nyttjandegraden för arbetsstationer vara 10-20% lägre efter pandemin än tidigare.
 

Där kan finnas gemensamma ytor som står tomma – eller ståbord som alltid är upptagna. Utan någon ordentlig mätning är det omöjligt att veta vilka delar av era lokaler som över- eller underanvänds. Med data kan du planera och optimera din arbetsmiljö så att dina medarbetare fortsätter att ha den bästa möjliga arbetsmiljön, och du slipper betala för outnyttjade kvadratmeter i onödan.

Kontakta oss

Hur vet ni om er arbetsmiljö motsvarar behoven i er organisation?

När fakta ersätter magkänslan, kan arbetsplatsen utvecklas med ett nytt grepp.
Mätning av nyttjandegrad kan göras vid enstaka tillfällen, men maximal nytta uppnås endast genom kontinuerlig mätning, som kan identifiera de förändrade behoven och implementera förändringar snabbare. Mätningar kan automatiseras med trådlösa sensorer eller genom att observera arbetsplatsen och organisationen. Via en användarvänlig och omfattande rapporteringsportal jämförs den insamlade informationen med målen.

Främsta fördelar

  • Korrekta data för optimering och planering av lokaler
  • Kostnadsbesparingar och bättre användarupplevelse
  • Identifiering av organisatoriska skillnader gällande lokalernas nyttjandegrad
  • Rätt kombination av olika typer av utrymmen för er organisation

Mätning av nyttjandegrad på arbetsplatsen, inkluderar analys och rapporter och är en användarvänlig och faktabaserad metod för att fastställa hur ytan vanligtvis används och vilka utmaningar som kan uppstå. Den erbjuder även data som gör det enklare att fatta beslut. 

Tjänsten har skapats i samarbete med Rapal som är experter inom programvaror för arbetsplatsutveckling.
 
Mätning av nyttjandegrad lämplig för moderna kontors och skolors förändrade behov. De är också en del av konceptet Arbetsplatsen som en tjänst.

Arbetsplatsen som en tjänst