Utnyttja lokalerna på bästa sätt.
Hur vet ni om er arbetsmiljö motsvarar behoven i er organisation? Där kan finnas gemensamma ytor som står tomma – eller ståbord som alltid är upptagna. Utan någon ordentlig mätning är det omöjligt att veta vilka delar av era lokaler som över- eller underanvänds. Mätning och analys hjälper er att upptäcka det verkliga behovet av ytor och vilka områden som behöver förbättras.

Gör er redo för förändring

Mätning av nyttjandegrad kan göras vid enstaka tillfällen, men maximal nytta uppnås endast genom kontinuerlig mätning, som kan identifiera de förändrade behoven och implementera förändringar snabbare. Mätningar kan automatiseras med trådlösa sensorer eller genom att observera arbetsplatsen och organisationen. Via en användarvänlig och omfattande rapporteringsportal jämförs den insamlade informationen med målen.

Främsta fördelar

  • Korrekta data för optimering och planering av lokaler
  • Kostnadsbesparingar och bättre användarupplevelse
  • Identifiering av organisatoriska skillnader gällande lokalernas nyttjandegrad
  • Rätt kombination av olika typer av utrymmen för er organisation

Mätning av nyttjandegrad på arbetsplatsen, inkluderar analys och rapporter och är en användarvänlig och faktabaserad metod för att fastställa hur ytan vanligtvis används och vilka utmaningar som kan uppstå. Den erbjuder även data som gör det enklare att fatta beslut. 

Tjänsten har skapats i samarbete med Rapal som är experter inom programvaror för arbetsplatsutveckling.
 
Mätning av nyttjandegrad lämplig för moderna kontors och skolors förändrade behov. De är också en del av konceptet Arbetsplatsen som en tjänst.

Arbetsplatsen som en tjänst