Beatbox är en auditorieliknande möbel för lär- och arbetsmiljöer.
Den bildar en avslappnad mötesplats för såväl umgänge som för grupparbete och olika presentationstillfällen. Beatbox är också en praktisk lösning för aktiv användning av lobby- och korridorutrymmen. Utrymmet framför möbeln blir till en scenliknande plats, något som förstärks ytterligare om två eller fler enheter placeras intill varandra.